Information om langture

På denne side har vi samlet nyttig og generel information om langture. For information om specifikke og aktuelle langture, hold øje med Groupcare, opslag i klubben og nyhedsbrevet.

Er du ny i klubben, og har du endnu ikke den store ro-erfaring, kan du kan altid spørge arrangørerne af en tur, om de mener, det vil være noget for dig at komme med. Langture varierer i sværhedsgrad og kan ofte gradueres efter deltagernes niveau.

Er du kanin fra i år, må du endelig ikke gå glip af kaninlangturen! Denne finder sted sidst på sæsonen.

Hvordan arrangerer jeg en langtur?

Alle i DSR kan arrangere en langtur. Hvis du ikke selv er langtursstyrmand, skal du søge hjælp hos en langtursstyrmand til planlægning af ruten og husk: Der skal være mindst én langtursstyrmand i hver båd. Du kan finde søkort i skabet på trappeafsatsen på 2. sal over køkkenet. Mange af de ting, du skal huske, når du vil arrangere en langtur, står beskrevet i: Checkpunkter til langtursstyrmandsaspiranten.
Når du arrangerer en langtur, skal du også kende Dansk Forening for Rosports (DFfR) langtursreglement, som findes her: Langtursreglement gældende fra 1/1 2021 (DFfR).

Hvad skal jeg huske, når jeg skal med på langtur?

Du skal naturligvis huske din bagage (se Pakkeliste til rolangtur med tips til, hvad og hvordan du pakker), men du skal også huske godt humør, hjælpsomhed og sund fornuft.
På langture er vi meget afhængige af hinanden, af alle deltagernes helbred og kræfter, og af bådenes stand. Spis og drik fornuftigt og tilstrækkeligt; beskyt dig mod sol og kulde; pas godt på bådene og deres udstyr, og ro så pænt du kan, så vi undgår skader.
Du kan altid spørge de erfarne langtursroere – og lyt til deres gode råd. Langture arrangeres af frivillige i DSR. Før, under og efter langturene uddelegerer de forskellige opgaver, som alle deltagerne deles om at løse.

Foto: Steen Knudsen

Hvordan bliver jeg langtursstyrmand?

Først og fremmest er det en god ide at deltage på forskellige langture og suge viden til sig undervejs. Dernæst skal du på et langtursstyrmandskursus, som DFfR arrangerer, og DSR betaler. Læs mere her: Langtursstyrmandskursus (DFfR).
Du bliver tilmeldt ved at skrive en mail med information om, hvilket kursus du vil på til langtur@danskestudentersroklub.dk

Inden for 5 år efter kurset skal du arrangere en aspirantlangtur sammen med en erfaren langtursstyrmand, der fungerer som coach. Du skal også have gennemført en entringsøvelse, kunne pakke en bådtrailer, have været på flere forskellige ture af varierende varighed og sværhedsgrad, og du skal have roet mindst 300 langturskilometer.

Der er ingen garantier for, at du bliver langtursstyrmand. Det vil altid være en subjektiv beslutning, om du kan bevare overblikket – også i vanskelige situationer, passe på både og grej, planlægge alle turens detaljer og sørge for, at alle deltagerne har en god tur. Hvis din coach vil indstille dig som langtursstyrmand, skal du udfylde dokumentet “Langtursstyrmandsansøgning“.
På din aspiranttur kan du ikke fungere som langtursstyrmand. Det er din coach, der er ansvarlig for langturen.

Hvorfor skal jeg være langtursstyrmand?

DSRs medlemmer kan kun komme på langtur, når der er langtursstyrmænd med. Så jo flere langtursstyrmænd vi har, jo flere DSR-medlemmer kan komme med på langture. Under uddannelse til langtursstyrmand lærer du en masse om vejr og vind, turplanlægning, mandskabsforståelse, grej og de steder, turene går til. Som langtursstyrmand har du størst mulig fleksibilitet og er uafhængig af, om andre langtursstyrmænd vil med på tur – og du har ofte fortrinsret på langture med venteliste.
Til nogle langdistancekaproninger kræver Dansk Forening for Rosport (DFfR), at der er en langtursstyrmand om bord.

Hvornår skal jeg søge om at få bevilget en langtur?

Du skal søge om at få bevilget en langtur, når roturen går uden for DSRs daglige rofarvand i følgende tilfælde:

 • Når der anvendes en af DSRs både
 • Når der er tale om ture i dagligt rofarvand, der strækker sig over flere dage (her kan den ansvarlige styrmand være korttursstyrmand)
 • Når et medlem af DSR skal fungere som styrmand – med undtagelse af:
  • Dagsture med udgangspunkt i klubben, der går uden for det daglige rofarvand (eksempelvis ture til Flakfortet, Amager rundt eller Helsingør). Den ansvarlige styrmand skal  dog være langtursstyrmand.
  • Dagsture på sjællandske søer. Den ansvarlige styrmand skal dog være langtursstyrmand.

Hvordan får jeg bevilget en langtur?

Udfyld “Langtursansøgning” og send den til langtur@danskestudentersroklub.dk
I tilfælde af at langtursrochefen er forhindret i at svare (eller selv skal med på langturen), kan materielforvalteren, for tiden vakant (materiel@danskestudentersroklub.dk), motionsrochef Marlene Evensen (motion@danskestudentersroklub.dk) eller Pia Østergaard (pia.aabo@gmail.comogså bevilge langture. 

I stedet for at bruge formularen til langtursansøgningen, kan du også sende en mail eller sms til langtursrochefen, instruktionsrochefen eller sekretæren med følgende oplysninger:

 • Navn og medlemsnummer for ansvarlig styrmand / ansvarlige styrmænd
 • Roernes fulde navne og medlemsnumre (de skal alle have roret)
 • Beskrivelse af den planlagte rute
 • Tidsrum for turens gennemførelse
 • Angivelse af hvilken bådtype, du vil bruge på turen

De, der skal fungere som styrmænd på turen, skal skrive under på langtursansøgningen (eller sende en mail / sms til den, der bevilger turen) som bekræftelse af, at de accepterer at fungere som styrmænd på turen.

Hvordan låner jeg både hos DFfR eller i en anden roklub?

Dansk Forening for Rosport har både udstationeret rundt omkring i Danmark, som du kan låne.
Som medlem af DFfR har du mulighed for at låne robåde i andre DFfR-medlemsklubber. Find deres kontaktpersoner på internettet. Låner du en båd, så pas lige så godt på den, som du passer på DSR’s egne både.
Laver du en skade på en lånt båd, så kontakt straks DSR’s langtursrochef og kontaktpersonen i klubben, robåden er lånt af.

I udgangspunktet er du selv ansvarlig for at udbedre skaden. Har du handlet fornuftigt, så dækker forsikringen eller DSR som regel. DSR vil hjælpe dig med at håndtere situationen. I nogle klubber kan du låne både gratis; andre klubber tager et beløb for udlånet. Det er deltagerne i turen, der betaler for lån af både. DSR låner vores både ud til besøgende klubber til samme pris, som DSR’s medlemmer skal betale for at låne både i den besøgende klub. Har de samme regel, så er lånet gratis.

Hvordan får jeg både fra DSR med på langtur?

Hvis du skal have transporteret en eller flere både fra DSR til en langtur, der ikke starter i DSR, så kan du bruge en af klubbens 3 trailere.

Hvordan kan jeg låne grej til en langtur?

DSR har en hel del langtursudstyr, som DSR’s medlemmer kan bruge i forbindelse med langture. Vi har bl.a. telte, kogegrej, service og forskelligt sikkerhedsudstyr (bl.a. førstehjælpskasse og værktøjskasse). Du kan låne det ved at kontakte langtursskab@danskestudentersroklub.dk OG: Hvis vi alle afleverer langtursudstyret i lidt bedre stand, end da vi lånte det, så bliver langtursskabsinspektricen glad, og langturene lidt sjovere.

Langtursdokumenter

Comments are closed.