DSR’s politik for elite og talent

Målgruppe:

Politikken gælder for aktive roere der ror på internationalt niveau og har vundet medalje ved OL og eller VM i Senior A klassen samt roere der inden for 2 år forventes at vinde en VM medalje i Senior A klassen.

Formål:

At sikre at disse roere har mulighed for at skabe fremragende resultater for sig selv og for DSR.
At sikre at disse roere har et stærkt klubtilhørsforhold til DSR
At disse roere er synlige i klubben
At den enkelte DSR-roer kan identificere sig med disse roeres præstationer og dermed bidrage til en fælles stolthed over det at være DSR-roer
At synliggøre at DSR vil eliteroning og er en særdeles attraktiv klub at dyrke eliteroning i.
At sikre integrationen af roere fra provinsen der måtte vælge at melde sig ind i DSR

Vi ønsker at signalere at eliten er en vigtig integreret del af klubben. Vi ønsker med politikken at styrke en fællesskabsfølelse mellem eliten og det almindelige klubmedlem.

Prioriteringer:

Økonomisk støtte: DSR betaler udgifter i forbindelse med træningsophold, regattaer, VM- og DRC- (Danmarks Ro Center) gebyrer m.m. således at den enkelte eliteroer ikke har ekstraudgifter i forbindelse med udøvelsen af sin sport. DSR yder ikke personlig støtte eller kompensationer for tabt arbejdsfortjeneste.
Materiel: Klubben ønsker altid at have materiel, der på tilfredsstillende vis kan understøtte træning og regattadeltagelse af talenter indtil disse overdrages til DRC.
Træningsfaciliteter: DSR skal stille vægttrænings- og ergometerfaciliteter til rådighed således at den enkelte eliteroer frit kan planlægge sin vintertræning uafhængigt af andre hensyn. Der skal være plads til at eliteroere fra andre klubber træner sammen med vores eliteroere i DSR.

Overordnet ansvarlig:

Kaproningschefen

Forankring i det daglige:

Kaproningschefen

Kommunikation:

Politikken fremlægges til vedtagelse på generalforsamlingen. Politikken lægges på DSR’s hjemmeside så den til en hver tid er tilgængelig.
Politikken samles sammen med øvrige politikker under overskriften ”Politikker i DSR” og uddeles til nye medlemmer ved indmeldelse samt ligger tilgængelig i klubben i papirformat.
Politikken fremsendes til vores samarbejdspartnere:
Danmarks Ro Center (forbundets landsholdscenter)
Kaproningsudvalgsformand i Dansk Forening for Rosport (forbundet)
Team Copenhagen
Roforeningen KVIK (samarbejdspartner i Kraftcenter København)
Bagsværd Roklub (samarbejdspartner i Kraftcenter København)

Comments are closed.