I DSR passer vi på hinanden

Danske Studenters Roklub, Den Stolte Roklub, Den Sunde Roklub, Den Sociale Roklub og Den Suveræne Roklub når det kommer til at vinde…..

DSR har forskellige betydninger for det enkelte medlem. Jeg er som formand stolt af den diversitet og mangfoldighed der kan rummes i klubben. Der som bekendt startede for 150 år siden som en klub for mænd. Siden kom kvinderne til for 50 år siden og igen en fornyelse da regnbueroerne kom til for 30 år siden. I disse år udvides medlemsskaren især med yngre medlemmer og de ældre fortsætter heldigvis så klubben har vel et aldersspænd på 70 år eller mere.

Det er en klub med gamle dyder – Dyder Skal Respekteres – så tolerance og frisind – som ses på maleriet i gymnastiksalen, er langt fra den brug af kroppen, som i dag kan ses på forskellige sociale medier. I DSR trænes der ofte i bar overkrop eller tætsiddende sportstøj – nogle helst individuelt, nogle helst med andre og ofte i et mix mellem mænd og kvinder, unge som ældre.

Vi ønsker DSR skal være det “helle” frirum hvor man trygt kan træne og være på sin egen måde – Så indimellem er det en god ide at opfriske de gamle de dyder både for nye og gamle medlemmer – så vi minder hinanden om at passe på hinanden på vand og land og respektere et nej hvad enten det handler om gode råd om træning eller uønsket kompliment.

Oplever du noget der overskrider din grænse eller har spørgsmål, kan du trygt og anonymt henvende til hvert medlem i bestyrelsen.

DSR har og vil fortsat være det mest fantastiske sted at træne, et frirum for vores medlemmer og med muligheden til at deltage i sociale arrangement.

Formand Kasper Haagensen
– August 2018

Comments are closed.