Bladet

DSR’s blad

Danske Studenters Roklub udgiver et medlemsblad, der udkommer 4 gange om året  og sendes til alle  medlemmer af klubben samt til en stor del af landets øvrige roklubber m.v.
I bladet findes oplysninger om kommende arrangementer, information fra bestyrelsen, debatstof, interviews, beretninger fra motions- og langture, reportager om kaproning og meget mere.
Har du lyst til at bidrage til bladet med et indlæg – langt eller kort – er du meget velkommen. Vi modtager helst bidrag elektronisk på adressen bladet@dsr-online.dk. Tekster sendes bedst i word eller open-office format. Billeder er meget velkomne. Materiale modtages også uanset medie.

Redaktionen består for tiden af

Gunvor Bjerre, ansvarshavende redaktør
Bente Kjøller
Lars Bundesen
Søren Strange
Marianne Bentzen
Peder Riis Hedegaard
Peter Munch
Birgitte Wraae Frydendahl
Antonie Lauritzen
Lena Baden

Redaktionens adresse

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55
2100 København Ø
att. redaktionen
E-mailadresse: bladet@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed.