Vær med

I DSR driver vi selv vores roklub – og du kan selvfølgelig også være med!

Danske Studenters Roklub driver vi, medlemmerne, i fællesskab ud fra et princip om, at alle deltager, så meget de kan. Dog er der i klubben generelt en kollektiv indstilling, dvs. at de, der er med til at slide meget på grej, både, klubhus mm., også er dem, der leder an i udvalg, til bådvedligehold, på rengøringsdage og lignende.

Vi forventer ikke, at du kaster dig ud i at lede større ansvarsområder fra dag 1, men vi ser rigtig gerne, at du har lyst til at være med til at få DSR til at fungere optimalt – og så er det rigtig hyggeligt at være med til at få klubben til at fungere, da du møder mange medlemmer på tværs af træningshold og udvalg.

Bliv en del af klubben

Du kan bidrage på mange måder. Der er både lejlighedsvise arrangementer som fx rengøringsdage og opgaver, der strækker sig over hele året som fx at have barvagter eller holde styr på materiel i bådhallen. Uanset dine kompetencer er der altid brug for ekstra hænder til fællesdage, ved vinterens bådvedligehold o.a.

Læs mere om, hvordan du kan give en hånd med i DSR og blive en del af vores allesammens klub.

Giv en hånd med til DSR-fællesdagene

I løbet af året har vi mange fælles arbejdsdage i DSR, hvor vi løser forskellige opgaver i klubben. Der er både tale om opgaver i og uden på huset, de udendørs arealer, både og romaskiner – eller hovedrengøring og oprydning i træningslokalet og andre steder i klubben.
Disse arrangementer bliver alle i DSR inviteret til via Groupcare og gruppen roaftaler, som du læse mere om hvordan du tilmelder dig om her

Rengøring forår og efterår

Både forår og efterår holder vi Store Rengøringsdag – nærmere bestemt i forbindelse med sæsonstart og sæsonafslutning. Her rydder vi op i bådhallen og stiller bådene klar – enten til sommerens intense rosæson eller til vinterens vedligeholdelsesarbejde, og får samtidig smurt og støvsuget vores romaskiner. Her løser vi typisk også alle mulige andre opgaver – alt lige fra at rydde op i festudsmykning til at pille spindelvæv ned.

Sommervedligehold af bådene

Om sommeren holder vi sommervedligehold, hvor vi arbejder på bådene og udbedrer de småskader, de har fået af at blive brugt hele sommeren siden sæsonstart. Det er en meget opgave at holde bådene funktionelle og i gang hele sæsonen, så vi alle sammen kan komme ud at ro mest muligt.

Comments are closed.