Instruktionsudvalget

I instruktionsudvalget koordinerer vi instruktion – både sommer og vinter – af nye medlemmer i DSR samt uddannelse af nye styrmænd og instruktører.

Instruktionsudvalget er også ansvarligt for at hverve nye medlemmer samt fastholde eksisterende medlemmer i DSR. Det indebærer bl.a. at vi afholder infoaftener i løbet af foråret og efteråret, hvor vi fortæller om DSR og det at være medlem af klubben.

Vi afholder desuden en årlig instruktøraften, hvor nye og gamle instruktører samles til udveksling af erfaringer mv., og hvor der oftest vil være et par faglige indslag af relevans for instruktion af nye kaniner.

Udvalget arrangerer også den årlige Forårsfest, en introfest hvor klubbens ny medlemmer bydes velkommen i DSR. Festen plejer at ligge i maj måned.

Har du lyst til at være en del af instruktørteamet og hjælpe med instruktion af kaniner, instruktion i ergometer (primært vinterhalvåret), instruktion af styrmænd eller måske sculler, så hører vi meget gerne fra dig!

Det samme gælder, hvis du har interesse i at deltage i nogle af de praktiske aktiviteter, vi arrangerer, herunder infoaften, instruktøraften og forårsfest. Du behøver langt fra hjælpe til med det hele, men kan i stedet give en hånd med lige præcis det, du synes er sjovt.

Formand og kontakt

Formanden for instruktionsudvalget er Simone Krog Christensen, og samlet er vi omkring ti medlemmer, som sørger for at instruktionen i DSR holder et højt niveau. Men vi kan sagtens være flere!

Vil du høre mere eller melde dig til en opgave, så skriv derfor endelig til instruktionsudvalget på instruktion@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed.