Instruktionsudvalget

I instruktionsudvalget koordinerer vi instruktion – både sommer og vinter – af nye medlemmer i DSR samt uddannelse af nye styrmænd og instruktører.

Instruktionsudvalget er også ansvarligt for at hverve nye medlemmer samt fastholde eksisterende medlemmer i DSR. Det indebærer bl.a. at vi afholder infoaftener i løbet af foråret og efteråret, hvor vi fortæller om DSR og det at være medlem af klubben.

Vi afholder desuden en årlig instruktøraften, hvor nye og gamle instruktører samles til udveksling af erfaringer mv., og hvor der oftest vil være et par faglige indslag af relevans for instruktion af nye kaniner.

Udvalget arrangerer også den årlige Forårsfest, en introfest hvor klubbens ny medlemmer bydes velkommen i DSR. Festen plejer at ligge i maj måned.

Har du lyst til at være en del af instruktørteamet og hjælpe med instruktion af kaniner, instruktion i ergometer (primært vinterhalvåret), instruktion af styrmænd eller måske sculler, så hører vi meget gerne fra dig!

Det samme gælder, hvis du har interesse i at deltage i nogle af de praktiske aktiviteter, vi arrangerer, herunder infoaften, instruktøraften og forårsfest.

Du behøver ikke hjælpe til med det hele, men kan i stedet give en hånd med lige præcis det, du synes er sjovt.

Formand og kontakt

Vil du høre mere eller melde dig til en opgave, så skriv til instruktionsudvalgets formand Martin Grand Ast på instruktion@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed