Formandens tale til standerhejsning 2020

Kære medlemmer

Havde alt været som ”normalt”, havde jeg skrevet på min tale til standerhejsning på søndag. For på søndag kunne vi i Danske Studenters Roklub skyde endnu en sæson i gang med sang fra Studentersangerne, dåb af to nye coastalbåde og nyde en lækker buffet lavet af Rasmus.

Faktisk ville netop standerhejsning på søndag have været lidt ud over det sædvanlige, for det er netop i år 100 år siden, at vi som roklub fik vores slagsang. Måske er vi de eneste i verden som kan bryste os af en slagsang skrevet af en nobelprismodtager i litteratur. Her snakker vi om Johannes V. Jensen, som tilbage i 1920 skænkede Danske Studenters Roklub en slagsang.

Denne slagsang blev skrevet til en anden stor begivenhed i DSR’s historie, nemlig indvielsen 13. august 1920 af vores nye klubhus i Kalkbrænderihaven. Et klubhus, som var tegnet af en noget ung Poul Henningsen efter skitser af Herman Ree. Man vil i årbøgerne fra 1919 læse hvilke anskuelser, den unge PH havde om dette bygningsværk, som skulle blive det første af en lang række i dag verdensberømte designs.

OL udskudt til 2021

Der er bare ikke noget, som er normalt i en tid med den usynlige coronavirus susende om vores ører. De olympiske lege er blevet flyttet til næste år, en beslutning som aldrig er set før. Man har flyttet et OL, dog aldrig et år ud i fremtiden. Dette får selvfølgelig stor indflydelse på vores kaproeres træning og ikke mindst udtagelser, for nye roere får måske lejlighed til at kæmpe med om pladserne, og vores stærke olympiske roere, Lærke Rasmussen, Christina Johansen og Sverri Nielsen, skal holde formen og motivationen oppe yderligere et år.

Markeringen af 75-året for Danmarks befrielse 4. maj er aflyst

Vi havde set frem til at markere Danmarks befrielse 4. maj i DSR, med besøg af HKH Prinsesse Benedikte, Fredensborg Slotskirkes Pigekor, foredrag af Hans Bonde om idrættens samspil under Anden Verdenskrig og markeringen af de 19 medlemmer Danske Studenters Roklub, som betalte med deres liv i kampen for Danmarks frihed.

Paul Brüniche-Olsen har skrevet et meget spændende skrift om hvilke roller medlemmer af Danske Studenters Roklub spillede under Anden Verdenskrig. Dette skrift modtager I sammen med næste udgave af DSR-bladet i starten af maj måned. Her kan I læse hvordan der blev holdt dialog med Kongehuset omkring modstandsbevægelsens arbejde, hvordan et DSR-medlem var kontaktperson for Hvidstensgruppen, og at DSR’s robassin også havde en rolle under modstandskampen. Så glæd jer til at læse dette meget spændende skrift.

Vedligeholdelse

I skrivende stund er der stadig er en god håndfuld både i gangene i klubben, som endnu ikke er færdige. Det betyder også, at den dag vi igen åbner klubben, så må vi alle og én hjælpe med til at få gjort vores både klar, så vi kan komme på vandet og ro. Så jer, som mangler at få brugt jeres vedligeholdstid, håber vi står klar til at få lagt de sidste timer, så alle kan deltage på klubbens strukturerede træningstilbud. Der bliver naturligvis en rimelig frist inden eventuelle sanktioner træder i kraft. Jer, som allerede har lagt jeres timer, kommer vi også til at bede om, at vi med fælles hjælp kommer i hus med vedligeholdelsen.

Klubben går ikke helt i stå

Selvom vi har måtte bede jer medlemmer om at holde jer væk fra klubben og træning, så betyder det ikke at klubben som sådan er gået helt i stå. Hvert år i sommerferien, får vi slebet vores gulve af i trapperummet, foyeren og salen. Nu, hvor klubben i forvejen er tømt for aktiviteter, forsøger vi, om vi kan få klaret denne opgave allerede her i april.

Rasmus er heller ikke sendt hjem, så vi får brugt timerne med at vasket køkkenet ned og ryddet op. Dette er ofte opgaver, som ikke kan nås til daglig og som vi kan bruge timerne på nu, hvor der er mennesketomt i klubben. Lige så, hvis der er ting som skal renoveres i køkkenet, ser vi om det er muligt at gøre nu frem for at vente.

Er der flere opgaver som vi kan komme i gang med, vil vi gøre dette.

Hvor længe kommer vi til at skulle holde os væk?

Nu er det generelt meget svært at spå om fremtiden – særligt i disse tider – men jeg tror dog ikke, at vi kommer på vandet før tidligst til maj måned. Der er intet som tyder på, at regeringens retningslinjer for, hvad vi må og ikke må, kommer til at ændre sig lige med det samme. Smitteantallet stiger stadig, og det samme gør antallet af indlæggelser og folk på intensiv.

Vi har set, at rigtig mange regattaer, kurser mv. allerede er blevet aflyst for april, maj og juni måned. Så lad os krydse fingre for, at vi kan få lov til at komme i gang til maj. Der er dog på ingen måder garanti for dette, og det kræver, at vi sammen hjælper med at undgå smittefaren.

Dette betyder også, at vi kommer til at aflyse vores hjælperfest i april. Hvert år holder vi fest for dem, som har gjort en større frivillig indsats i DSR. Det kan være som barvagt, instruktør, bådhalsvagt til vedligeholdet, bladredaktion mv. Vi har også de seneste år kåret årets frivillige. Dette må vi dog indtil videre udskyde på ubestemt tid. DSR skylder et kæmpe skulderklap til hver og én, som hjælper frivilligt i DSR, og uden den hjælp, I giver til roklubben, ville vi ganske simpelt ikke kunne bestå.

Der har været nogle medlemmer, som har spurgt, om man evt kunne låne et ro-ergometer med hjem, fordi man gerne vil hjemmetræne. Indtil videre har vi kun lånt ud til kaproere, som er i en projektgruppe eller tilknyttet Danmarks RoCenter. Der har også været solgt nogle af vores ældre ergometre, og jeg ved ikke om der er flere tilbage, men uanset hvad skal man kontakte Mark Hartsteen for at høre om dette. Forvent dog ikke et ja, da vi ind til videre har været meget påpasselige med at låne vores materiel ud til andre end kaproerne.

Kunne man forestille sig mulighed for at ro enerkajak eller singlecoastal, da man jo her ikke ville kunne smitte andre? Her vil vi også indtil videre sige nej, det kan man ikke.

Hvis vi skal mindske den generelle smittefare af coronavirus, så skal så mange som muligt bevæge sig så lidt som muligt rundt. Dertil vil der stadig være en udbredt smittefare, når flere medlemmer bruger det samme materiel. Selvom årehåndtag vaskes af, så kan der gemme sig virus, og vi ønsker ikke, at DSR skal være med til at sende smitte videre. Så vi håber, at alle kan holde sig i skindet frem til maj måned, hvor vi håber, at regeringen løsner op igen på sine krav.

DIF har i sine anbefalinger til klubber under DIF opfordret til, at man stadig opkræver kontingent, trods det faktum, at klubberne i noget tid er lukkede af. Dette har vi valgt at følge i DSR, og derfor vil der komme opkrævning for andet kvartal her 1. april. Det har vi, blandt andet fordi klubbens udgifter til husleje, lønninger med videre er helt de samme, samtidig med at vi må imødese et økonomisk tab, fordi vi kommer til at mangle indmeldelser fra årets kaniner. Vi har valgt ikke at opsige hverken vores kok eller vores trænere, for at de kan stå klar til jer, den dag vi åbner op igen. Vi håber, at i vælger at støtte op om DSR i denne situation og forblive som medlem. I sidste ende, så må det være et emne, som medlemmer kan tage op på en generalforsamling, om man ønsker dette.

Når vi åbner igen 😉

Vi glæder os allerede meget til at ser jer alle sammen igen, og vi har masser af gode ting til jer alle. Der er allerede kommet to nye coastalbåde, der er en ny 4-åres inrigger på vej til juni måned, der kommer grill, jazz og roning til Sankt Hans og til jer, som har misset jeres træner-modul B fra DFfR, planlægger vi at afholde kursus i DSR 16.-17. maj.

På glædeligt gensyn
På vegne af DSR’s bestyrelse,
Kasper Haagensen, formand.

PS. Standeren kommer først til tops, når roklubben igen åbner

Comments are closed.