DSR’s politik for breddeaktiviteter

Målgruppe

DSRs medlemmer og mulige medlemmer.

Formål:

− sikre at DSR er Danmarks førende roklub på breddeområdet
− sikre åbenhed og anerkendelse af prioriteringer

Mål

DSR har følgende målsætninger:
− DSR udbyder gode sportslige aktiviteter for alle medlemmer, herunder mulighed for fysisktræning og roteknisk udvikling samt deltagelse i konkurrencer
− DSRs medlemmer kan efter endt begynderinstruktion deltage i klubbens breddeaktiviteter
− DSR har et stærkt rofagligt miljø med en høj teoretisk og praktisk viden
− DSRs aktiviteter udføres med et passende, højt sikkerhedsniveau
− DSRs medlemmer har mulighed for at organisere den roning, de ønsker at udøve
− Aktiviteterne understøttes med godt materiel
− DSRs vinteraktiviteter er lige så attraktive som sommeraktiviteterne
− DSR har sociale og sportslige aktiviteter, der supplerer og støtter op om roningen

Prioriteringer

Materiel og organisatorisk indsats anvendes til instruktion af nye medlemmer og uddannelse af nye
styrmænd og langtursstyrmænd forud for andre aktiviteter idet nye medlemmer har meget begrænsede muligheder for at komme til at ro udenfor de organiserede instruktionstidspunkter og styrmænd og langtursstyrmænd er en forudsætning for at alle aktiviteter kan afvikles.
Roere vedligeholder selv deres både. Medlemmerne opnår indflydelse på materiellets stand og kvalitet gennem deltagelse i ordinært vedligeholdelsesarbejde. Klubbens bådpark udvikles med henblik på at imødekomme nye ønsker indenfor rimelighedens grænser og at fastholde DSRs position som Danmarks førende roklub.

Ansvarlige

Rocheferne

Kommunikation

Internt: dsr.groupcare (hele politiken), nyhedsbrev og blad i forarbejdet form med henvisning til hele dokumentet på dsr.groupcare

Eksternt:

Hjemmeside (i forarbejdet form)

Comments are closed.