Langtursudvalg

Langtursudvalgets ansvarsområder er:

•At støtte op om langtursroning og  opfordre klubbens medlemmer til at både at arrangere og deltage i ture
•At give tilladelse til langture efter ansøgning fra klubbens medlemmer
•At godkende reservering af klubbens langtursbåde til langture. Ingen både kan reserveres til langture uden Langtursrochefens accept
•Tilmelding af interesserede DSR-medlemmer til DFfRs langtursstyrmandskursus
•Vedligeholdelse af lejrudstyr m.m.
•Udstationering af egne både i fremmede roklubber
•Udlån af DSRs egne både samt klubhus og lejrudstyr til medlemmer fra andre roklubber
•Tildeling af langtursstyrmandsret (indstiller folk der lever op til kravene til bestyrelsen)

Medlemmer af DSRs Langtursudvalg:

  • Niels Bak Henriksen (formand) (langtur@danskestudentersroklub.dk)
  • Christina Bøje
  • Claus Jørgen Eskerod
  • Emil Christiansen
  • Flemming Jensen
  • Katrine Jørgensen
  • Lisbet Østergaard
  • Pia Åbo Østergaard

Comments are closed.