Økonomi

Kasserer: Johan Frydendahl
Kontingentkasserer: Bente Kjøller (kontingent@danskestudentersroklub.dk)

Comments are closed.