Rettigheder til roning

Roning stiller høje krav til teknik, viden og sikkerhed. I DSR uddanner vi derfor vores medlemmer i brugen af de mange forskellige bådtyper, således at vore medlemmer opnår rettigheder til at ro disse både fra klubhuset i Svanemøllen.

Herunder finder du en oversigt over de rettigheder, som du kan opnå. Du kan også læse mere om, hvordan de erhverves. Hvis det ved første øjekast virker uoverskueligt, så husk, at alle roere er begyndt med roretten og støt og roligt har bygget ovenpå med nye rettigheder og evner.

Du kan til en hver tid se dine nuværende rettigheder i roprotokollen på computerne i bådhallen. Mener du, at en af dine rettigheder mangler at blive registreret, så skriv til instruktion@danskestudentersroklub.dk.

De nærmere bestemmelser om rettigheder kan findes i klubbens reglement på siden Love og reglementer.

Roret

Roretten er den første du tilegner dig i DSR. Her lærer du den basale roteknik, kommandoer, sikkerhed til vands samt inrigger-bådtypen og klubben at kende. Du opnår typisk din roret efter 8-10 instruktionsgange på vandet, og efter du har udført din kanintjans af cirka 3 timers varighed som hjælper i køkkenet, i bådhallen eller til en fest i klubben. Indtil du er indstillet til roret, må du kun ro med en instruktør i båden. Du kan læse mere om instruktionen under Første rotur.

Styrmandsret

Et muligt næste skridt i din uddannelse som roer er at tage styrmandsret. Dette kursus er delt op i dele omhandlende teori, materiel og praktik. Du lærer her at styre en inrigger sikkert og ansvarsfuldt. Du skal desuden gennemføre en entringsøvelse. Styrmandsretten er den naturlige fortsættelse af roretten og er på sin vis roningens kørekort, som giver dig lov til at skrive en båd ud på tur som styrmand med ansvar for mandskab og materiel. Styrmandsret kræver en høj grad af selvsikkerhed og overblik og giver dig stor frihed i din dyrkning af rosporten.

Som hovedregel skal du have roet en sæson og mindst 300 km for at kunne begynde på styrmandsuddannelsen. Du skal være klar til at tage ansvar for mandskab og materiel; dvs. ansvaret for besætningens og bådens sikkerhed. Som styrmand skal du have overblik og kunne give kommandoer i alle situationer, hvilket øves i instruktionsforløbet.

Den praktiske styrmandsinstruktion i DSR foregår typisk i hold af omkring otte styrmandsaspiranter, så snak med dine rokammerater om at danne et hold, eller søg efter deltagere i Groupcaregruppen DSR Styrmandsinstruktion.

Styrmandsuddannelsen delt op i 2 dele: ”begrænset styrmand” og almindelig ”styrmand”. ”Begrænset styrmand” giver ret til at være styrmand mellem Opfyldning Øst i Nordhavn og Strandmøllen, hvorimellem langt hovedparten af turene fra Svanemøllen foregår. For at kunne styre i hele klubbens rofarvand inklusive Københavns kanaler, skal man være uddannet almindelig ”styrmand”. Opdeling af uddannelsen gælder både den teoeretiske og den praktiske styrmandsuddannelse.

Har du allerede samlet et hold? Så kontakt instruktion@danskestudentersroklub.dk for at få kontakt til en styrmandsinstruktør. Datoer for det teoretiske styrmandskursus annonceres i nyhedsbrevet og på Groupcare.

Langtursstyrmandsret

Har du været på langtur, og vil du gerne opleve endnu mere af Danmark eller endda resten af verden fra en robåd, kan du uddanne dig til langtursstyrmand. Med denne rettighed bliver hele verden dit rofarvand, og du lærer at planlægge og udføre en langtur til glæde for alle deltagere. Uddannelsen foregår både gennem et teoretisk kursus i DFfR-regi og en praktisk gennemførelse af en langtur for klubbens medlemmer i DSR-regi.

Det teoretiske kursus er desuden påkrævet ved deltagelse som styrmand i DFfR’s 25 km langdistancekaproninger. Tilmelding til det teoretiske langtursstyrmandskursus foregår gennem Langtursrochefen på langtur@danskestudentersroklub.dk.

Otterstyrmandsret

På grund af sin størrelse og særlige egenskaber kræver det et ekstra kursus at være styrmand i en otter (8+). Kan du først styre en otter (og ikke mindst de otte roere!), er der ikke den båd, du ikke vil kunne guide sikkert gennem træning og ræs. Er du til konkurrence og regattaer i ind- og udland, er otterstyrmandsretten også den helt rigtige vej at gå, og klubkammerater med fart i blodet vil med sikkerhed værdsætte dine evner højt.

Coastalret

Coastalret giver ret til at ro i single- og dobbeltcoastal (C1x og C2x). Coastalretten er for den erfarne roer, som er godt kendt med rofarvandet i Svanemøllen og med bådtypen, og som måske allerede har taget styrmandsret. Med coastalret bliver du ”styrmand” i en bådtype, hvor du sidder med ryggen mod bevægelsesretningen. Du skal tage teoretisk styrmandskursus ”begrænset styrmand”, lære at orientere dig og navigere båden med ryggen mod roretningen og gennemføre en entringsøvelse. En coastal-dobbeltfirer med styrmand (C4x+) kræver ikke særskilt coastalret – denne bådtype kræver en almindelig styrmandsret (se ovenfor). Skriv til instruktion@danskestudentersroklub.dk, hvis du gerne vil erhverve svavaret.

Scullerret

Scullerretten kan siges at være en udvidelse af coastalretten og giver, som navnet antyder, ret til at ro i single- og doublesculler. For at få scullerret skal du demonstere rutine i denne, smalle bådtype. Ligesom med Coastalretten bliver du ”styrmand” i en bådtype, hvor du sidder med ryggen mod bevægelsesretningen, og du skal kunne orientere dig og navigere båden med ryggen mod roretningen. Derudover skal du tage teoretisk styrmandskursus ”begrænset styrmand” og gennemføre en entringsøvelse. Før den årlige sommerrolejr ved Hjelmsø i Skåne vil det være muligt at deltage i scullerinstruktion i Svanemøllen. Følg med i nyhedsbrevet for de aktuelle datoer.

Kajakret

Udover rettigheder indenfor klubbens robåde kan du ligeledes uddanne dig i kajakroning på forskellige trin. Du kan læse mere herom på kajaksiderne under Til vands->Kajak og under Kajak-instruktion. Henvendelser vedrørende kajakret bedes rettet til kajak@danskestudentersroklub.dk.

Tilmelding og spørgsmål

Har du spørgsmål om rettigheder i DSR, så skriv endelig til instruktion@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed.