Uddan dig i DSR

Som medlem af DSR har du rig mulighed for at uddanne dig!

Du kan både erhverve rettigheder indenfor forskellige bådtyper samt deltage i interne og eksterne kurser, hvor du lærer om roning, idræt, didaktik, holdledelse og meget mere.

Du kan med andre ord udvikle dine personlige kompetencer til brug både til vands og på land samt i og udenfor klubben og rosporten, og i langt de fleste tilfælde afholder DSR udgifterne.

Læs mere om dine muligheder:

Rettigheder til roning i DSR

Vil du kunne ro lige den bådtype, du synes er sjovest? Klik her for de vigtigste informationer om klubbens rettigheder, og hvordan de erhverves.

Træner- og DFfR-kurser

Vil du udvikle dig selv og samtidig give tilbage til klubben og rosporten, giver Dansk Forening for Rosports mange kurser uanede muligheder. Klik her for en beskrivelse af de vigtigste.

Tilmelding og spørgsmål

Har du spørgsmål om kurser og tilmelding, skriv da til instruktion@danskestudentersroklub.dk. Drejer dit spørgsmål sig om kajakroning, bedes du henvende dig til kajak@danskestudentersroklub.dk, ligesom henvendelser vedr. langtursroning bedes rettet til langtur@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed.