Kajak

I DSR’s kajakafdeling ror vi i turkajak, kapkajak, surfski og der bliver spillet kajakpolo.

DSR har ikke havkajak.

Flere end 200 af klubbens medlemmer har kajakret, og en stor del ror regelmæssigt kajak, mest på motionsture i det nære farvand, men også på langture. Nogle træner aktivt, og en del af DSR’s kajakroere ror jævnligt løb rundt omkring i landet, ligesom mange deltager i det ugentlige Hellerup handicap-løb.

Surfski er en forholdsvis ny kajaktype i DSR, som først og fremmest er sjov at lege med i bølgerne, men som også bruges til kaproning i bølgeforhold.

I kajakpolo har vi flere senior- og juniorhold, som træner aktivt og deltager i turneringer i både ind- og udland.

Materiel

DSR har omkring 60 kajakker. Størstedelen er enkeltmands tur og kapkajakker, men klubben råder også over en god håndfuld surfski- og tomands-turkajakker. Endvidere har klubben ca. 30 polokajakker.

Materiellet dækker stort set hele skalaen fra stabile begynderkajakker til mindre stabile kapkajakker. De fleste kajakker ligger i klubben på Svanemøllehavnen, og nogle stykker i DSR’s forpost på Sandkaj.

DSR har også et mindre antal kap- og turkajakker liggende på Trænings Center Bagsværd (TCB) ved Bagsværd Sø, der med sit ofte flade vand byder på optimale træningsforhold for de hurtige kajakker. DSR har desuden omkring 30 polokajakker.

Kajakret

For at ro kajak i DSR skal man have kajakret. Kajakret fås enten ved at gennemgå og bestå klubbens instruktionsforløb (pingvinkursus), eller ved at få overført kajakret fra en anden klub under Dansk Kano- og Kajakforbund (dette klares lettest med IPP bevis).
Ved tilfredsstillende gennemførsel af instruktionskursus får man kajakret og IPP 2 turkajak bevis. (IPP beviset bliver først udstedt efter 12 mdr medlemskab i klubben)

Kajakinstruktion er gratis for alle medlemmer af DSR.
Instruktionen følger Dansk Kano- og Kajak Forbunds retningslinjer for IPP-2 tur/kapkajak kursusforløb.
Typisk er der plads til 20-30 personer på instruktionsforløb hver sæson.
For tilmelding og mere information, se menupunktet: Kajak-instruktion.

Har du kajakret fra en anden klub eller IPP-2 tur/kap  bevis, vil du normalt kunne få overført din kajakret til DSR, ved at kontakte kajakudvalget på: kajak@danskestudentersroklub.dk

Kajakpolo

Kajakpolo har sit eget instruktionsforløb, se menupunktet Kajakpolo – begynderhold.

Medlemskab af Dansk Kano og Kajak Forbund

DSR er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, og klubben følger de sikkerhedsbestemmelser, der udstedes af DKF.

Læs desuden DSR’s kajakreglement

Spørgsmål

Har du spørgsmål om kajakroningen i DSR, er du altid velkommen til at skrive til kajak@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed.