Standerstrygning 2022

Her kan du læse formandens tale ved standerstrygningen søndag d. 30. oktober.

Så kom vi igennem sæson nummer 155 for dansk studenters roning og nummer 105 for Danske Studenters Roklub.

Tænk det er 5 år siden, vi holdt vores store 150 år jubilæumsfest her på bådepladsen, tiden går hurtigt må jeg bare indrømme.

For nogle uger siden sad jeg på verandaen og spiste aftensmad med en række medlemmer, dem som jeg sad med, opfattede jeg faktisk som ”gamle” medlemmer af DSR og alligevel havde ingen af dem oplevet vores store jubilæumsfest.

Faktisk vil jeg tro, at over halvdelen af de medlemmer som vi i dag har i DSR, ikke var medlemmer tilbage i 2017, da vi afholdt jubilæumsfesten.

Det fortæller mig, at vi gamle medlemmer har et stort ansvar i at være kulturbærere mellem generationer af medlemmer i klubben.

Det fortæller mig også, at med et konstant optag af nye medlemmer, så skal klubben også forandre sig i takt med de medlemmer, som kommer til og vi skal konstant tilrette os.

Der er rigtigt mange ting, vi kan glæde os over i år, vi har blandt andet ikke i samme omfang som de sidste to år været begrænset af forskellige Corona-restriktioner i løbet af sæsonen.

Der har været langture, motionsroning, regattaer og stævner helt som vi kender dem fra før Corona. Det har været dejligt at være rundt i verden igen til rostævner, opleve DSR-medlemmer poste flotte fotos fra langture spredt ud over Europa og ikke mindst se vores kaninhold tage alle fire pokaler hjem til årets Svanemøllematch.

Der har været flere hold af sted på tur til Tolo i Grækenland, lige som Hjelmsjø igen i år har været en god succes. Der er også kommet godt gang i Universitetsroningen og med ansættelsen af Mette Dyrlund i Kraftcenter København har vi fået tiltrukket en række nye talenter til roklubben.

Efter to år med nedlukninger lader det til at udetrængslen er blevet meget stor for rigtigt mange og det gælder desværre også den målgruppe, som vi plejer at kunne tiltrække som nye medlemmer. Jeg tror rigtigt mange har valgt at rejse ud, tage på festivaler og ja i det hele taget, dyrke alt det, som man ikke har kunne de sidste to år.

Det har medført, at vores medlemstal desværre er faldet og vi i år blot har fået 130 nye medlemmer ind, fremfor tidligere, hvor vi normalt har kunne tiltrække over 200 nye medlemmer hvert år.

At der er kommet færre ind, behøver ikke nødvendigvis at være helt dumt, for noget tyder på, at vi har formået i højere grad at holde på de nye medlemmer i år, end tidligere. Så antallet af udmeldelser blandt den nye medlemmer er dags dato umiddelbart lavere end tidligere år.

Når det er sagt, så tror jeg at vi allerede næste år vil se en forandring og at antallet af nye medlemmer vil stige igen. Folk har været ude og rejse i år og ja, med den inflation som der er for tiden, så er en roklub som DSR med et kontingent på 275 kr. et rigtigt godt tilbud for de fleste.

I forbindelse med vintersæsonen har vi også valgt at lave lidt om strukturering af de eksisterende tilbud vi længe har haft i roklubben. Jeg har fuld forståelse for, at det kan give lidt frustrationer og ikke alle syntes det er i orden.

Jeg vil dog komme med en lille bøn til dem som føler sig skuffet over beslutningen, at man tænker på, at alle medlemmer af DSR er lige og når man den ene dag kommer til at være lidt højlydt skuffet, skal man måske den næste dag ud og ro med dem, som man har været kritisk over.

På samme tid vil jeg gerne takke alle jer som har sendt mig og den øvrige bestyrelse mails om beslutningen og ikke mindst, at opleve hvordan der bl.a. fra medlemmer på Puls og Program har været rakt en hånd ud til dem som har roet på InKa, om at komme og fortsætte træningen på Puls og Program.

Det er næppe forbigået nogen i klubben, at som en del af inflationen, har vi oplevet stigende energipriser. Heldigvis har vi i klubben fjernvarme og derfor har vi ikke oplevet en stigning på varmeforbruget i klubben i år.

Elprisen er til gengæld stukket af og det betyder, at vi i det forgangne år har skulle betale omkring 170.000 kr. ekstra til eludgifter i roklubben. Da vi kunne se at disse stigninger før sommer blev vedvarende, kontaktede jeg Folkeoplysningsudvalget i København og forholdt dem problemstillingen.

For på en eller anden måde syntes jeg ikke det er fair, at spiller man fodbold eller går til svømning i en af de kommunale haler, så betaler kommunen helt automatisk denne ekstra regning.

Hvorimod vi som bor i selvejende foreningshuse. Vi kommer til at skulle betale hele regningen selv. Dette tog Folkeoplysningsudvalget med til politikerne og der blev sat en pulje af til hjælp i år og vi har på den måde krone for krone fået dækket de ekstra udgifter i 2022.

Hvad som måtte ske i 2023 ved vi ikke endnu og det kommer vores budget for næste sæson helt sikkert til af afspejle på den kommende generalforsamling.

Der er dog også sket flere gode ting i år.

For nogle uger siden fik vi den gode nyhed, at Friluftsrådet havde bevilliget os 105.000 kr. for indkøb af en ny langtursbåd. Langture er en stor del af DSR og hvert eneste år, er der nærmest konstant medlemmer afsted på langture sommeren over. Dette var Friluftsrådet heldigvis enige i og valgte at bevillige os midler til indkøb af ny langtursbåd.

Båden er reserveret og forventes leveret til sæsonen 2024. Det er langtursudvalget og materialeudvalget som kommer til at stå for det videre forløb og endelige bestilling.

Bestyrelsen har også på opfordring fra materialeudvalget valgt at sætte penge af til indkøb af en ny Coastal 2x- til levering næste år.

Hvor vi med vores inriggerbåde er er 3,6 medlemmer i snit om hvert sæde, så er det for vores coastalbåde 5,7 medlem om hver sæde. Vores coastalbåde bruges derfor rigtigt meget og slides omvendt også mere, end vores inriggerbåde gør. Så der kommer en mere hyppig udskift på den front for fremtiden.

Til næste forår sætter vi gang i renovering af sydterrassen. Vores to terrasser er slidte og på sydterrassen er der flere steder, hvor fugtmembranen er gået i stykker og der kommer derfor vand ned og vi har løbende afholdt større eller mindre vedligeholdelse arbejder i herreomklædningen og træningsrummet.

Når den nye terrasse står klar, så vil overfladen ikke længere være små sten og fliser, så vil belægningen være skiftet ud til gummi underlag og området ud mod bådepladsen, vil være belagt med træ. Dette gør, at vi får endnu flere udendørs kvadratmeter at kunne træne på for fremtiden, på samme tid som vi renoverer med ny membran.

Hvor vi på nordterrassen er begunstiget med aftensolen mens vi spiser om sommeren, så vil man hele morgen og formiddagen kunne træne i solen på syd terrassen fra næste sommer.

Udover at vi har ansøgt Københavns Kommune om 500.000 kr., har vi udelukkende kunne sætte dette arbejde i gang, på grund af den store donation vi fik fra Rees legat for nogle år siden. Så igen en stor tak til Rees legat for denne gave.

Om tre uger har vi årets generalforsamling og i år, har vi sat vores vedtægter til revision, samt tilføjet og fjernet emner, som enten ikke længere praktiseres eller som kan fremme dagligdagen i klubben.

Et lille ex, i vores nuværende vedtægter, her skal medlemmer med restance annonceres ved opslag i klubbens lokaler. Dette er der INGEN i bestyrelsen som har lyst til og ja, med de nye GDPR-regler er jeg ikke en gang sikker på, at det er en lovlig proces.

Der har været lavet en god proces med inputs til de redigerede vedtægter og selvom der ikke har været det store fremmøde til de tre afholdte møder, så har rigtigt mange medlemmer også kommet med input via mails, opkald eller andre medier.

Jeg vil opfordre alle til at gå ind og læse det endelige oplæg igennem på vores hjemmeside, så vi kan få den god debat på generalforsamlingen og mit håb er, at hvis ikke alle, så de fleste af de foreslået ændringer, kan stemmes igennem.

Som noget nyt denne vinter, så har vi valgt at afholde en fælles strategidag lørdag d. 7. januar for alle, som måtte have lyst til at deltage og komme med inputs til hvordan DSR anno 2030 skal komme til at se ud.

Med disse ord vil jeg lukke sommersæsonen 2022 ned og takke alle for den hjælp i dagligt yder klubben, om det er som instruktør, hjælpe i baren, arrangere langture, hjælper i går til store oprydningsdag eller på anden måde hiver i trådene, så fortjener I alle en stor tak for jeres indsats.

Lad os tage standeren ned og råbe et leve for DSR.

DSR LÆNGE LEVE

Comments are closed.