Danske Studenters Roklubs dataansvar

Persondataforordningen er et EU regulativ, som har til formål at beskytte personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Det træder i kraft den 25. maj 2018. Foreninger er også underlagt persondataforordningen.

Du kan læse om hvad vi har gjort i DSR

DSR – Privatlivspolitik for idrtsforeninger version 1

DSR – Opfyldelse af fortegnelsespligten dokumentationskravet version 1

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DA:HTML

Den danske betænkning: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-af-persondata-i-europa

Datatilsynets vejledninger: https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/

Foreningsvejledning: DIF og DGI’s vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger

Comments are closed.