Generalforsamling 2023

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs) indkalder til generalforsamling fredag d. 17 november 2023 kl. 20.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Særlige forslag
 6. Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 7. Valg af formand (Kasper Haagensen – genopstiller)
 8. Valg af kasserer (Johan Frydendahl – genopstiller)
 9. Valg af sekretær (Marie Erika Busch – genopstiller)
 10. Valg af materielforvalter
 11. Valg af kaproningschef (Mads Fischer – genopstiller)
 12. Valg af instruktionschef
 13. Valg af motionsrochef (Lone Haulund Christensen – genopstiller)
 14. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter (Martin Grand Ast – opstiller)
 15. Valg af kajakrochef
 16. Valg af langtursrochef (Niels Bak Henriksen – genopstiller)
 17. Valg af husforvalter (Hans Søndergaard – genopstiller)
 18. Valg af 2 revisorer (Mads Gydesen og Kristian Pryds – genopstiller)
 19. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport (Bestyrelsen foreslår sig selv)
 20. Eventuelt

Årets regnskab vil senest 7 dage før generalforsamlingen, blive hængt på opslagstavlen ved baren.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan du lade dig repræsentere med en fuldmagt. Den skal være skriftlig og medbringes af et andet stemmeberettiget medlem til generalforsamlingen. Hver deltager må højst medbringe én fuldmagt fra et andet medlem (se vedtægternes § § 12, stk. 6.) Det vil spare tid ved indskrivningen, hvis du benytter fuldmagtsblanketten her, men det er ikke en betingelse at du bruger den.

Som stemmeberettiget medlem kan du fremsætte særlige forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget skal være skriftligt og være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse (se vedtægterne § 14, stk. 2).

Forslag kan sendes til formand@danskestudentersroklub.dk

Er du interesseret i at stille op til en post i bestyrelsen, skal du meddele dette skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen (se vedtægternes § 14, stk. 3).

Forslag til kandidater kan sendes til formand@danskestudentersroklub.dk

Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dk for indkommende forslag og opstillede kandidater. Den endelige dagsorden med forslag og kandidater vil senest være tilgængelig 7 dage før generalforsamlingen.

Comments are closed.