Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

tirsdag den 27. juni 2022, kl. 19:30

Strandvænget 55, 2200 København Ø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Beslutningsforslag. Igangsættelse af renovering af Nordterrassen, vi ønsker at medlemmerne frigiver en ramme på 2.2 mio. kr. til projektet, midler som stammer fra gaven vi fik af Rees legat i 2018.

Fuldmagtsblanket forefindes her.

Baggrund:

Jævnfør vores vedtægter, så skal klubbens medlemmer høres ved brug af midler som samlet på enkelte projekter er større end seneste års kontingent indtægter. Dette beløb er ca. 1.900.000 kr.

Da renoveringen af Nordterrassen kan komme meget tæt på dette beløb, så ønsker vi, at det er medlemmerne som tager stilling til frigivelse af midlerne til projektet.

Grunden til, at vi ønsker det lavet, er for at mindske skimmelsvamp i bl.a. robasinnet og for at øge isoleringen mellem taget og dameomklædning/robassin. I dag findes der her ingen isolering, og vi vil i fremtiden kunne holde noget bedre på varmen.

Dertil ønsker vi at der er laves belægning på hele området, så stykket ud mod vejen også kan tages i brug og ikke kun den halvdel som benyttes i dag. Rækværk vil blive forhøjet som på sydterrassen og renoveret på samme tid. Ligesom der vil blive lavet en petanquebane ud mod vejen og bænke for at gøre det endnu mere attraktivt at bruge den del af terrassen.

Vi er i gang med at indhente tilbud, vi tror dog på at beløbet vil være i samme størrelsesorden som syd terrassen, hvilket vil sige omkring 2.000.000 – 2.2000.000 kr. Penge vil blive taget fra den store donation vi fik fra Rees legat i 2018. Så det vil være penge vi allerede har til projektet om dette og som vil skulle frigives til projektet

Comments are closed.