Ny struktur for rettigheder og uddannelser i Svanemøllen

Aktiviteterne på vandet er i en rivende udvikling med bl.a. et bredt udbud af organiserede tilbud og større udbredelse af coastal og kajakroning i DSR. Samtidig forandrer farvandet sig i takt med bl.a. udvidelsen af Nordhavnen og udviklingen i Københavns Havn.

På initiativ fra Instruktionsudvalget har en nedsat arbejdsgruppe, med repræsentanter fra alle rochefernes områder, i løbet af efteråret 2020 udformet et oplæg til en ny og tidssvarende struktur for rettigheder for roning fra Svanemøllen og de tilhørende uddannelser.

Målsætningen for den nye struktur er bl.a. højere sikkerhed på vandet, større fleksibilitet på de organiserede tilbud og kortere afstand mellem trin på uddannelsesstigen, så nye medlemmer hurtigere kan opbygge erfaring og komme videre i deres ro-karriere.

Bestyrelsen har behandlet arbejdsgruppens oplæg i starten af 2021 og suppleret med enkelte justeringer.

Hovedpunkterne

 1. Der indføres en ny rettighed “Begrænset styrmand”, som giver ret til at være styrmand mellem Opfyldning Øst og Strandmøllen.
  Som Begrænset styrmand må man, med undtagelse af nødsituationer, kun lægge til ved DSR’s ponton i Svanemøllen.
 2. Coastalret giver ret til at være styrmand i både C1x og C2x mellem Opfyldning Øst og Strandmøllen. Det vil ikke længere kræve styrmandsret at ro C2x, til gengæld udvides den praktiske instruktion til at omfatte både C1x og C2x inkl. personansvar i C2x.
  Eksisterende coastalret bliver automatisk konverteret til ny coastalret.
 3. Kajakret vil fortsat være inddelt i A- og B-Kajakret, hvor A-Kajakret giver ret til at ro mellem Opfyldning Øst og Strandmøllen, samt i danske ferskvandsområder. B-Kajakret bliver en IPP3-uddannelse (øvrige kystområder) og adgangskravet sænkes i den forbindelse fra 600 km til 400 km.
  Eksisterende A-kajakret vil ikke få indskrænket det nuværende roområde.
 4. Det daglige rofarvand på Øresund indskrænkes.
  Styrmandsretten giver fremover ret til at ro i området mellem Slusen, Kastrup og Rungsted, samt på de Sjællandske søer.
  Kaproningschefen kan i særlige tilfælde bevillige ret til at fungere som styrmand i området mellem Slusen og Motorvejsbroen (Amagermotorvejen). Det skyldes, at der kan opstå behov for at bruge området til kaproningstræning, hvis der ikke er adgang til Bagsværd Rostadion. Kaproningschefens rammer for træningen skal i så fald følges.
  Øvrig roning syd for Slusen/Kastrup og nord for Rungsted vil fremover kræve langtursstyrmandsret.

Det samlede oplæg

Læs det samlede oplæg til den nye struktur.

Ikrafttræden

Den nye struktur træder i kraft i forbindelse med en revision af reglementet først til midt i sæsonen 2021, og vi håber den vil blive godt modtaget.

De tilhørende uddannelser vil løbende blive tilpasset.

Vi håber også, at den nye struktur vil give endnu flere erfarne medlemmer lyst til at hjælpe med at uddanne yngre rokammerater. 

Hvis du har lyst til at være en del af det engagerede uddannelsesteam, så tøv ikke med at kontakte Instruktions- eller Kajakrochefen.

Pvb.

Simone Krog
Instruktionsrochef

Maj 2021

Comments are closed.