Forsikringsansvar

Forsikringsansvar for medlemmerne i DSR

Dette spørgsmål kan deles op i to svar, for der er forskel på, om du udøver en af roklubben adspurgt opgave eller er ude og ro for dig selv, dette gælder både motionsroning og når du deltager på hold som PoP, Inka, Coastal eller Kajak.

Som instruktør er du dækket af roklubbens ansvarsforsikring, og skulle der ske en skade på dig, båden eller tredje part, vil det være roklubbens forsikringer som dækker.

Er du ude og dyrke motion for dig selv (også på et af de organiserede hold), er det styrmanden, som har ansvaret for båden og mandskabet. Dette vil alle styrmænd være undervist i på det teoretiske styrmandskursus og burde ikke komme som den store overraskelse. Alle som har standard forsikringer, så dækker personskader overfor tredje part, om uheldet skulle være ude. Dette skyldes, at alt roning sker uden påhængsmotor, så uanset bådens længde, vil man være dækket ind. Det er dog altid en god ide at læse sine forsikringer igennem, uanset hvad.

Skulle du komme ud for, at der kommer materielskader på selve båden, så er der af byretsdom fra Svendborg BS R7-957/2011, hvor Rudkøbing Roklub endte med at komme til at betale udbedringen af en båd, som blev skadet ved en nødlandgang i hårdt vejr, som var blevet nødvendig, fordi styrmanden havde fejlvurderet vejret og muligvis også mandskabets styrke. Af denne dom følger, at for skader, som er opstået i forbindelse med almindelige klubaktiviteter – herunder hører også ture, som man selv arrangerer, så længe de foregår i overensstemmelse med reglementet – kan styrmanden eller roerne ikke gøres erstatningsansvarlige overfor klubbens materiel, med mindre der er handlet uforsvarligt. Uforsvarligt kunne fx være roning i beruset tilstand, roning i mørke uden lanterne, tilsidesættelser af henstillinger fra rochefer/trænere eller lignende. Men skader opstået som følge af hændelige uheld, fejlskøn af fx vejret eller faren for kollision med øvrig trafik i farvandet, kan styrmanden normalt ikke blive erstatningspligtig over for. Det følger dog af klubbens reglement, at man er forpligtet til efter evne at deltage i udbedringen af eventuelle skader.

Så med andre ord, medlemmer af DSR kan trygt tage ud og ro, uden at skulle tænke på, hvad som der ville ske, om et uheld indtraf.

Ved hovedgeneralforsamlingen i år (2019) i DFfR blev der nedsat et udvalg, som skulle kigge på, om der kunne laves en forsikring med fuld dækning. Dette arbejde er planlagt præsenteret på hovedgeneralforsamlingen i 2020

Comments are closed.