Godt Nytår

I ønskes alle et rigtigt godt nytår og et lykkebringende 2022

Vi har trods Corona haft et rigtig godt år i Danske Studenters Roklub. Ja, de første måneder var klubben lukket meget ned og det meste af vores aktiviteter foregik online, udendørs på bådpladsen eller terrasserne. På trods af det er der aldrig i nyere tid blevet roet så mange kilometer på vandet i vinterperioden, som der blev sidste vinter. Faktisk er der i hele sæsonen 2021 roet godt 6-7.000 km mere end i tidligere sæsoner – så Corona har i den grad sendt os ud i det blå.

Selvom vi ikke har haft samme attraktive tilbud til nye medlemmer, som vi plejer, så har flere heldigvis stadig fundet vores vej, og en STOR VELKOMST til jer alle skal lyde fra mig og den øvrige bestyrelse. Rent faktisk har vi fået en samlet medlemsvækst på omkring 40 medlemmer i 2021, hvilket er fantastisk i et år med Corona og hvor meget ikke har været som normalt.

Den medlemsvækst som vi har oplevet skyldes flere ting. Den mest betydende er, at langt færre har valgt at melde sig ud, end vi har set tidligere. Så når der kommer lige så mange ind som på et ”normalt” år, og når dem som allerede er her vælger at blive, så skaber det medlemsvækst.

Tilbage til ro-hverdagen
Bestyrelsen og alle vores udvalg i DSR har gjort alt hvad de kunne, for at 2021 skulle blive så normalt som overhoved mulig. Alle de aktiviteter som kunne gennemføres, blev derfor gennemført. Her snakker vi om instruktion, Hjelmsø, langture, dåb og dåbsfest, Svanemøllematch, kaproninger i ind og udland, generalforsamling og ikke mindst julefrokosten, som ellers hang i en tynd tråd men endte som et brag af en fest – præcis som en julefrokost i DSR skal være.

Vi vil i 2022 bestræbe os på at gøre det samme, så ingen restriktion overfortolkes eller pålægger medlemmerne yderligere krav, end der stilles/anbefales af myndighederne. Det er vigtigt at vi holder så meget på vores ro-hverdag som vi kan. Det gjorde vi i 2021 og det kommer vi også til at gøre i 2022.

Visionsplan for Svanemøllehavnen og nybyggeri
I det meste af 2021 har foreningerne i Svanemøllehavnen haft fælles dialoger med By og Havn omkring en visionsplan for havnen. Den blev endelig færdig i sensommeren og fremlagt bl.a. på årets generalforsamling. Planen har ikke de store direkte konsekvenser for klubben som sådan, dog kan det ende med, at der kommer en ekstra bro vi skal under, inden vi kommer ud i Kalkbrænderiløbet, ligesom vandområdet foran roklubben kommer til at blive anderledes. Så længe vi har mulighed for frit at kunne komme ind og ud med vores både (inkl. vores gig-otter), så har vi fået en ok visionsplan, hvad angår vores brug af havnen.

En sideeffekt af den nye visionsplan er, at vi kan ”genstarte” vores projekt om at skabe bedre plads til vinteraktiviteter og træningsområde. By og Havn, som jo ejer grunden hvor vores klubhus ligger, har ikke ønsket at give os en fuldmagt til at bygge på deres grund, førend visionsplanen var klar. Det er den nu, og vi har allerede haft møder med By og Havn om vores ønsker – og omvendt By og Havns ønsker til os – om renovering/nybyggeri på deres grund. Vi forventer derfor, at en fuldmagt ligger klar i begyndelsen af det nye år, og at vi kan genoptage vores egne planer for udviklingen af bedre forhold for os som roklub.

Hvorfor det er så vigtigt at holde liv i disse planer, har vi igen i år kunnet se, ved at hver eneste millimeter udnyttes i træningsplanen for vinteren, og at der hurtigt kan opstå diskussioner om, hvem som har førsteret og hvor vores udstyr skal placeres. Det er i princippet sød musik i en formands øren, at der er et så stort et ønske om at bruge klubben. Det er dog også en problemstilling, som vi bliver nødt til at reagere på.

Hvad skal der så være i denne nye bygning?
Her kommer I ind i billedet, for vi vil meget gerne høre alle de ønsker, som I måtte have. Vi afholdt et medlemsmøde tilbage i 2018 om dette emne, og her blev der bl.a. snakket om bedre integration af kajakkerne, så skurene kom væk og der kom hylder til kajakker i den nye bygning. Der var også ønsker om sauna ud til vandet, større vægttræningsrum, at der stadig skulle være et værksted, rum hvor ergometer fast var sat op i slides, flere kajakergometre, flere kvm til opbevaring, gymnastiksal med bedre varme til bl.a. yoga, elevator, klimavenligt byggeri, mødelokaler, måske mere plads til både.

Listen er bestemt ikke udtømmende, og kun sammen kan vi sikre os, at så mange ønsker som muligt bliver opfyldt. Derfor vil jeg gerne opfordre jer til at sende mig en mail på formand@danskestudentersroklub.dk med ønsker, I måtte have til en ombygning, meget gerne også om emner, som måske allerede er nævnt ovenfor. Kom gerne med konkrete forslag, hvor meget plads forventer I jeres forslag skal bruge, og ikke mindst lidt om hvad er baggrunden for dette ønske.

Vi vil også invitere til et medlemsmøde om byggeprojektet, men lige nu betyder Corona, at det er umuligt. Så indtil da, send mig mails med jeres ønsker, og så håber jeg, vi kan samle op via et fysisk medlemsmøde, så snart der åbnes op igen for et sådan.

Kommende ombygninger
Til årets generalforsamling blev der spurgt ind til, hvilke øvrige renoveringsprojekter som bestyrelsen påtænker i den kommende tid. Vi har allerede sat verandaen i stand i 2020, og der er i 2021 kommet nye lamper op i salen og købt nye stole og borde ind til fester. Der er lavet udendørs træningsanlæg med stor støtte fra Københavns Kommune og Rees Legat, desuden har klubben selv lagt en god portion penge for efterfølgende udvidelse af træningsområdet.

Hvad ser vi så for os af ændringer i vores klubhus i løbet af den næste tid? På bestyrelsesmødet i december drøftede vi dette emne og lavede en liste, som dog kan udvides undervejs. Det er også en liste, hvor nogle af områderne kan indgå i forbindelse med en potentiel udvidelse af træningsbygningen.

• Redskabsrummet på 1. sal skal renoveres: nyt gulv, loftet tages ned så der kommer mere plads oppe og der skal flyttes rundt på skabe og købes nye hylder/reoler ind (forventes udført 2021/2022).
• Der skal laves en køleboks hvor vi i dag har stole/borde, så Rasmus kan købe ind for flere dage ad gangen, og vi kan flytte/sælge nogle af de 3 store køleskabe og skabe mere plads i køkkenet.
• Renovering af baren og slyngelstuen. Det bør være sådan, at baren er mere eller mindre 100 % for sig selv, og at man ikke skal gå igennem køkkenet for at komme i baren. Dertil bør der være vand og vask i baren, lige som ismaskine og kaffemaskinen bør være i baren.
• Slyngestuen skal gøres mere indbydende, så når der er fester, skal baren bruges som bar og der skal ikke sættes anden midlertidig bar op i salen. Det kan være at medlemskøkkenet, så kan flyttes ind i slyngestuen og integreres i den nye bar.
• Der er murerarbejde som løbende skal laves.
• Vi bør overveje om taget/terrassen ind mod Svanemølleværket skal renoveres, så den belægning der er i dag fjernes, og der i stedet laves gummibelægning til en træningsplatform.. Dette justeres, så det vil passe med en kommende udbygning.
• Flere cykelstativer langs området ind mod KVIK, evt. med overdækning.
• Bedre toiletforhold i det ”gamle” dameomklædningsrum, så toilet og bad er adskilte.
• Renovering af toiletter på 1. sal.
• Bådelevator i Coastalgangen ind mod omklædningen, så der kan komme ettere og toere på hylder og skabes mere gulvplads.

Har du andre forslag til at forbedre vores klubhus, så send mig en mail – kun sammen kan vi skabe et bedre klubhus.

”Fornyede” vedtægter for Danske Studenters Roklub
Bestyrelsen og klubbens faste dirigent Karen Jensen har de sidste par år arbejdet på at forny vores vedtægter i DSR. Der står en række ting i vores vedtægter, som vi reelt ikke arbejder ud fra til dagligt, lige som der også mangler nogle ting i vores vedtægter.

Blandt andet står der i vores vedtægter, at eksluderes et medlem på grund af manglende betaling af kontingent, så skal bestyrelsen bekendtgøre en sådan eksklusion via opslag i klubbens lokaler. Det er der altså ikke lige nogen i bestyrelsen som har lyst til, selvom man faktisk i klubblade for 100 år siden, kunne læse lister over medlemmer med manglende betaling af kontingent.

Vi ønsker også, at der ved forslag stillet til generalforsamlingen skal være mere end én stiller til forslag. Hvis et forslag skal behandles af de øvrige medlemmer, så må det også have mere opbakning, når det stilles. På den måde sikrer vi, at forslag som sendes til behandling på forhånd har en bredere opbakning.

Forløbet bliver, at der vil komme mindst et medlemsmøde om de nye vedtægter, hvor bestyrelsen vil motivere det nye forslag, og at I allerede her kan komme med ændringsforslag til bestyrelsens forslag. Er vi enige om ændringerne, så tilretter vi vedtægtsforslaget, inden det bringes til endelig vedtagelse på generalforsamlingen i 2022.

En fornyelse af vores vedtægter skal skabe et bedre flow i dagligdagen og harmonere med den klub vi er, og det er hovedoversagen til, at vi har taget dette arbejde op.

Godt nytår
Nu har jeg trukket de store linjer op for bestyrelsens arbejde i 2022 og årene derefter. Det bliver en spændende tid, og vores hovedfokus vil være, at vi sammen kan og skal udvikle en endnu bedre roklub for fremtiden.

Jeg vil på bestyrelsens vegne ønske jer alle et rigtigt godt nytår, og jeg glæder mig til endnu et fantastisk år i Danmarks Største Roklub, sammen med jer alle sammen.

Godt nytår

Kasper Haagensen
Formand

Comments are closed.