Organisation

top_02
DSR er en stor klub med mange aktiviteter og kan kun fungere på grund af medlemmernes frivillige arbejdsindsats. Alle tillidsposter i DSR varetages af frivillige, ligesom undervisning af nye medlemmer, materielvedligehold, fester og alt mulig andet bliver udført at frivillige.

Bestyrelsen i DSR

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der afholdes hvert efterår og som regel i november. Der er 11 medlemmer, og bestyrelsen kan supplere sig med tre medlemmer.

Bestyrelsen holder månedligt møder, og referatet herfra offentliggøres i gruppen DSR Mailliste på Groupcare og på opslagstavlen ved baren i Slyngelstuen. Ønskes et emne behandlet på et bestyrelsesmøde, kan man rette henvendelse til formanden eller sekretæren.

Udvalg

DSR er organiseret i en række mere eller mindre permanente udvalg, der løser forskellige opgaver. Nogle har et større arrangement, såsom Hjelmsølejren, og andre tager sig af klubbens daglige drift, som for eksempel roningen i Svanemøllen, instruktionen eller materielvedligeholdet. De fleste bestyrelsesmedlemmer har et udvalg til at hjælpe med at organisere aktiviteterne indenfor deres ansvarsområde.

Du kan læse mere om de forskellige udvalg under hovedmenupunktet Vær med->Udvalg – der er også brug for dig!

Comments are closed.