DSR’s historie

DSR’s oprindelse

Dansk Studenterroning tager sit udspring i 1867, hvor nogle medicinstuderende gik sammen om anskaffelsen af to 6-åres inriggere med faste sæder og tog navnet Medicinernes Roforening.

I 1894 sammensluttedes Studentersamfundets Roklub (af 1885) og Studenterforeningen Roklub (af 1886) – der forinden var slået sammen med Medicinernes – og blev til Akademisk Roklub (AR) med 60 medlemmer og 7 både.

Polyteknikerne kørte fortsat deres eget løb i Polyteknisk Roklub (PR), stiftet 1887. Efter akademikernes samling stiftede AR og Kvik i 1895 den indbyrdes romatch, der stadig hvert år ros med det berømte ”Bolcheglas” som evigt vandrende trofæ, og som ti år senere udbyggedes med den årlige dyst om ”Spejlet”.

Sammenlægningen

Både i AR’s og PR’s bestyrelse var der en erkendelse af, at vejen mod endnu større sejre måtte gå over et nærmere samarbejde mellem alle studenterroere. Der havde før været såvel uformelle drøftelser som formelle forhandlinger i gang i de to klubber omkring en fusion, men de strandede hver gang, fordi én af klubberne befandt sig i en bølgedal, og fusionen derfor nærmere ville få karakter af en overtagelse end en sammenslutning.

Da forhandlinger atter indledtes i januar 1917, stod klubberne lige stærkt. Dette var den grundlæggende forudsætning for generalforsamlingsbeslutningerne i begge klubber den 28. marts 1917 om en sammenlægning under navnet Danske Studenters Roklub – Akademisk og Polyteknisk Roklub.

Læs mere

Comments are closed.