Fra en anden klub

Her kan du læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du kommer fra en anden klub.

Har du roret i forvejen?

Har du roret fra en dansk roklub, kommer du nemt i gang med at ro i DSR.

Du bliver medlem af klubben ved at melde dig ind her og betale et kvartals kontingent. Dernæst overfører du din roret ved at sende dokumentation på denne rettighed fra din tidligere klub til instruktionsrochefen. Herefter kan du benytte klubbens faciliteter og deltage i klubbens roaktiviteter som ethvert andet medlem.

Hvis du gerne vil have genopfrisket kommandoer og rotag eller blot ønsker introduktion til vores måde at gøre tingene på i DSR, er du velkommen på en af vores instruktionsaftener. Meld dig til på Groupcare, og henvend dig til rovagten den pågældende instruktionsaften. Husk din kvittering for betalt kontingent.

Har du scullerret fra anden klub?

Har du scullerret fra anden klub, skal du gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus for at få den overført. Ligeledes skal du aflægge en entringsøvelse, hvis ikke du har aflagt en sådan i din gamle klub.

Kontakt venligst instruktionsrochefen for overførsel af scullerret.

Har du styrmandsret fra anden klub?

Har du styrmandsret fra anden klub, skal du gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus, samt ro en tur i Københavns Havn med en styrmandsinstruktør eller erfaren styrmand, før din styrmandsret kan overføres. Styrmænd, der er vant til farvandet i Københavns Havn vil efter konkret vurdering kunne nøjes med en almindelig rotur i stedet for en tur i havnen.

Kontakt venligst instruktionsrochefen for overførsel af styrmandsret.

Har du langtursstyrmandsret fra anden klub?

Ønsker du din langtursstyrmandsret overført, bedes du kontakte langtursrochefen.

Har du kajakret fra en anden klub?

Har du IPP2 i turkajak eller tilsvarende, kan du få overført din kajakret.

Kontakt venligst kajakrochefen for overførsel.

Comments are closed