Fra en anden klub

Her kan du læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du kommer fra en anden klub.

Har du roret i forvejen?

Har du roret fra en dansk roklub, kommer du nemt i gang med at ro i DSR.

Du bliver medlem af klubben ved at melde dig ind her og betale et kvartals kontingent. Dernæst overfører du din roret ved at sende dokumentation på denne rettighed fra din tidligere klub til instruktionsrochefen. Herefter kan du benytte klubbens faciliteter og deltage i klubbens roaktiviteter som ethvert andet medlem.

Hvis du gerne vil have genopfrisket kommandoer og rotag eller blot ønsker introduktion til vores måde at gøre tingene på i DSR, er du velkommen på en af vores instruktionsaftener. Meld dig til på Groupcare, og henvend dig til rovagten den pågældende instruktionsaften. Husk din kvittering for betalt kontingent.

Har du scullerret fra anden klub?

Har du scullerret fra anden klub, skal du gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus ”begrænset styrmand” for at få den overført. Derudover skal du aflægge en entringsøvelse, hvis ikke du har aflagt en sådan i din gamle klub. Samtidig skal du have roet mindst 150 km i vores lokale rofarvand, før du frigives med rettigheden.

Kontakt venligst instruktionsrochefen for overførsel af scullerret.

Har du coastalret fra anden klub?

Har du coastalret fra anden klub, skal du gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus ”begrænset styrmand” for at få den overført. Derudover skal du aflægge en entringsøvelse, hvis ikke du har aflagt en sådan i din gamle klub. Samtidig skal du have roet mindst 150 km i vores lokale rofarvand, før du frigives med rettigheden.

Kontakt venligst instruktionsrochefen for overførsel af coastalret.

Har du styrmandsret fra anden klub?

Overførsel af din styrmandsret kan dels ske som ”begrænset styrmand”, som dækker fra Opfyldning Øst til Strandmøllen i nord (der hvor vi i DSR ror langt hovedparten af vores ture) og dels som almindelig ”styrmand”, som dækker hele klubbens daglige rofarvand inklusive Københavns Havn. Har du styrmandsret fra anden klub, skal du gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus svarende til at blive ”begrænset styrmand”. Samtidig skal du have roet mindst 150 km i vores lokale rofarvand, før du frigives med rettigheden. Er du klar til at blive almindelig ”styrmand”, skal du derudover gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus svarende til at blive ”styrmand”, samt ro en tur i Københavns Havn med en styrmandsinstruktør eller erfaren styrmand, før din styrmandsret kan overføres. Overførslen af styrmandsretten beror på en konkret vurdering af din erfaring – herunder hensyntagen til antal roet kilometre som styrmand og hvor du tidligere har roet. Styrmænd, der er vant til farvandet i Københavns Havn vil efter konkret vurdering kunne nøjes med en almindelig rotur i stedet for en tur i havnen.

Kontakt venligst instruktionsrochefen for overførsel af styrmandsret.

Har du langtursstyrmandsret fra anden klub?

Ønsker du din langtursstyrmandsret overført, bedes du kontakte langtursrochefen.

Har du kajakret fra en anden klub?

Har du IPP2 i turkajak eller tilsvarende, kan du få overført din kajakret.

Kontakt venligst kajakrochefen for overførsel.

Er du kaproer?

Hvis du kommer fra en anden klub og ønsker at skifte til DSR for at konkurrere, bedes du selv kontakte din nuværende klub og informere dem om din beslutning. Du kan også blive medlem af DSR uden at konkurrere, men vær opmærksom på, at adgangen til vores kaproningsudstyr (outriggermateriel) og kaptrænerressourcer kun tildeles konkurrerende medlemmer som repræsenterer DSR.

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores kaproningschef direkte.

Comments are closed.