Leje af DSR

Salen i klubhuset fuld af glade roere til reception.

I DSR bruger vi vores klubhus meget, og vi har derfor forholdsvis skrappe regler for udlejning.

Ønsker du at leje klubhuset, kan du med fordel tjekke kalenderen for mulige datoer.

Aftenselskaber

Der kan mod betaling kun udlejes til klubbens egne medlemmer efter tilladelse af bestyrelsen. Medlemmet skal have været aktiv i klubben i udvalg eller som instruktør i mindst et par år. Skriftlig ansøgning til sekretæren på sekretaer@danskestudentersroklub.dk.

Firmaarrangementer

Mod betaling kan lokalerne udlejes i dagstimerne til firmaarrangementer. Skriftlig ansøgning sendes til sekretæren på sekretaer@danskestudentersroklub.dk.

Det er ligeledes muligt at arrangere instruktion og roture for grupper. Erfaring med roning er ikke nødvendig. Skriv til instruktionsrochefen for at høre nærmere på instruktion@danskestudentersroklub.dk.

Roklubber på besøg

Klubben kan lånes til mindre grupper fra andre roklubber, som er medlem af DFfR. Der opkræves en mindre betaling pr. person pr. dag. Skriftlig henvendelse til langturshefen på langtur@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed