Leje af DSR

Salen i klubhuset fuld af glade roere til reception.

I DSR bruger vi vores klubhus meget, og vi har derfor forholdsvis skrappe regler for udlejning.

Ønsker du at leje klubhuset, kan du med fordel tjekke kalenderen for mulige datoer.

Aftenselskaber

Der kan mod betaling udlejes til klubbens egne medlemmer efter tilladelse fra bestyrelsen. For at kunne leje klubbens lokaler skal man have været medlem af DSR i mindst et år. Se også retningslinjerne for udlejning. Skriftlig ansøgning til sekretæren på udlejning@danskestudentersroklub.dk

Firmaarrangementer

Mod betaling kan lokalerne udlejes i dagtimerne til firmaarrangementer. Skriftlig ansøgning sendes til sekretæren på udlejning@danskestudentersroklub.dk

Det er ligeledes muligt at arrangere instruktion og roture for grupper. Erfaring med roning er ikke nødvendig. Skriv til kaproningschefen for at høre nærmere på kaproning@danskestudentersroklub.dk.

Roklubber på besøg

Klubben kan lånes til mindre grupper fra andre roklubber, som er medlem af DFfR. Der opkræves en mindre betaling pr. person pr. dag. Skriftlig henvendelse til langturshefen på langtur@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed.