Hjelmsjö

På Hjelmsjö kan du prøve kræfter med en masse forskellige bådtyper mens du slapper af i gode kammeraters selskab.

DSR har i over 25 år haft tradition for at afholde en rolejr i Sverige på Hjelmsjön Rostadion et par uger hver sommer i juli/august. I 2021 er lejren åben fra mandag eftermiddag den 19. juli og den lukker igen søndag den 1. august kl. 12. Hjelmsjön ligger i Sverige ca. 55 km øst for Helsingborg.

Rolejren er en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med sculler- og kajakroning på stille søvand. Der vil være scullerinstruktion hver dag på Hjelmsjön ved DSR-instruktører, sådan at man har mulighed for at erhverve scullerret. Der vil desuden blive arrangeret scullerinstruktionen i Svanemøllehavnen efter lejren, så der også her bliver mulighed for at færdiggøre instruktionen og opnå scullerret. Du kan tilmelde dig på DSR Scullerinstruktion på Groupcare.

Der vil i så vidt omfang som muligt også bliver arrangeret kajakroning og kajakpolokampe, hvor alle kan deltage.

Klubhuset har køkken, toiletter og 3 sovesale, hvor der er et begrænset antal sengepladser (ca. 20), så vi råder til, at man tager sit eget telt med. Der er desuden badefaciliteter og sauna. Der kan maks. være 45 personer pr. dag i lejren, i 2021 er antallet sat til 30.

Information om priser og tilmelding nedenfor. Vær opmærksom på, at man – udover te og kaffe – selv skal sørge for drikkevarer (sodavand, juice, øl, vin etc.). Der er mulighed for indkøb i den nærmeste by, Örkelljunga.

Hjälmsjö og Covid-19

For at komme på lejren skal du have et gyldigt Coronapas* – ligesom når vi går på restaurant i Danmark. Husk mundbind hvis du rejser med færgen eller anden offentlig transport – måske er det lige ophævet på offentlig transport?, der kan muligvis være krav til mundbind i butikker, men det har jeg endnu ikke kunne verificere. Så husk mundbind til eget forbrug på lejren.

På Hjälmsjö vil vi bestræbe os på at være udendørs – ganske som vi plejer – og vi skal sørge for at holde afstand til de enkelte borde. Svenskerne skriver at vi må være max. 50 personer stående inde og 300 siddende – med en meters afstand. Og vi må være max 8 i klynger, når vi sidder bordvis.

Når vi har buffet vil vi kun bruge den ene side af køkkenbordet eller lave buffet et andet sted, så vi kan holde flow i en retning og ikke gå frem og tilbage ved buffeten.

Der vil blive en Corona rengøringstjans hvor vi spritter dørhåndtag, stolerygge, dørhåndtag til køleskab og vandhaner, et par gange om dagen.
Årehåndtag/Pagajer vaskes af i sæbevand, som vi gør i klubben.

* Et gyldigt Coronapas betyder:
1. Et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 96 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller en antigentest/hurtigtest, der er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
2 Et positivt resultat af en covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
3. Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19
4. Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

English (I hope you understand my Google english 😉
To get to the camp, you must have a valid Coronapas* – just like when ýou go to a restaurant in Denmark. Remember to wear a face mask if you travel by ferry and maybe other public transportation – perhaps it has just been repealed on public transport?, there may be requirements for face masks in stores, but I have not yet been able to verify that. So remember to bring a face mask for your own use at the camp.

At Hjälmsjö, we will strive to be outdoors – just as usual – and we must make space between tables. The Swedes write that we must be max. 50 people standing inside and 300 sitting – at a distance of one meter. And we must be a maximum of 8 in clusters, if we sit at tables.

When we have buffet we will only use one side of the kitchen table or make buffet somewhere else, so that we can keep flow in one direction and not go back and forth at the buffet.

There will be a Corona cleaning service where we spray door handles, chair backs, handles for refrigerators and water taps, a few times a day.
Row handles / paddles are washed off in soapy water, as we do in the club.

* A valid Coronapas means:
A corona passport proves that you have been vaccinated against, have previously been infected with or have tested negative for COVID-19 within the past 96 hours for PCR test and 72 hours for rapid antigen test (RAT).

Svenskerne skriver/the Swedes write:
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/current-rules-and-recommendations

Lejren drives af os alle

Vi medbringer selv et antal af klubbens både. Det er derfor lejrens deltagere, der tager bådene på og af trailerne, og vi forventer derfor, at så mange som muligt møder op og hjælper med dette.

Alle skal desuden vælge en arbejdsopgave i forbindelse med at de tilmelder sig lejren. Hvis man har valgt pålæsning/aflæsning i DSR har man PLIGT til at møde op. Alle andre møder frivilligt op, hvis de kan og vil, og spreder den gode stemning.

Lejren nedtages og rengøres, og efter hjemkomst skal bådene vaskes, rigges og repareres. Du tilmelder dig til disse opgaver på tilmeldingssiden.

Ud over gode ro-oplevelser er formålet med lejren naturligvis også socialt samvær DSR-medlemmerne imellem. Lejren fungerer på frivillig basis, således forstået at vi alle deltager i indkøb, madlavning og rengøring, samt i en af nedenstående opgaver:

  1. Pakning af både, dvs. sætte bådene på trailer m.m.
  2. Oprydning, rengøring m.m. af Hjelmsjö Lejren
  3. Aflæsning af både m.m. efter Hjelmsjö
  4. Vask af både og reparation af mindre skader
  5. Voks/polering og reparation af mindre skader
  6. Voks/polering og reparation af mindre skader

Det forventes, at tjansen tager 2-4 timer, og du skal i forbindelse med tilmeldingsformularen vælge, hvilken tjans du foretrækker.

Børn i Hjelmsjölejren

Børn er velkomne på Hjelmsjölejren.

Det skal for god ordens skyld understreges, at der ikke tages særlige hensyn mht. sengetider, sovepladser o.lign. til børnefamilier, som deltager på lige fod med andre.

Hjelmsjö Juntaen har taget initiativ til et kontaktforum via groupcare for DSR-forældre, der til glæde for børnene er interesserede i at koordinere deres ophold i lejren. Koordineringen er forældrenes eget ansvar.

Priser & Tilmelding

Pris pr. dag (2021 priser) er kr. 200. For børn (3 til 12 år gamle) er prisen kr. 90 pr. dag. Den sidste dag er gratis, fordi lejren lukker, og der ikke er aftensmad.
OBS!! – vær opmærksom på, at tilmelding er bindende og at pengene derfor ikke kan refunderes!
Tilmelding på dette link: https://dsr-rolejr.herokuapp.com

Transport

Der er findes mange måder at komme til Hjälmsjö.

Kører du kører i bil, tager du E4 mod Stockholm og drejer af ved afkørsel 71 mod Örkelljunga. I Örkelljunga, drejer du af i rundkørslen mod Hässleholm og Campingpladsen. Du følger vejen ned forbi Campingpladsen og drejer af den næste sidevej til højre, Abborrstigen, og fortsætter ned til lejren.

Er du på cykel kan du finde en rutebeskrivelse her.

Ellers er der mulighed for offentlig transport fra Helsingborg station til Örkelljunga centrum med SkåneExpressen 10.

Sidst men ikke mindst kan du prøve at få et lift med en af de andre roere.

Kontakt til Hjelmsjölejren

Lejrens adresse er:
Roddstadion, Aborrstigen 3, Örkelljunga.

Har du spørgsmål?

Skriv gerne til hjelmsjoen@danskestudentersroklub.dk. Desuden har lejren et lukket forum på Facebook: DSR-rolejr.

Comments are closed