Udmeldelse

Vi er kede af, at du overvejer at melde dig ud af DSR, men vi håber, at du har nydt dit medlemskab – du er altid velkommen tilbage i klubben! Husk, at du også kan overgå til passivt medlemskab og bibeholde din forbindelse til DSR. Som passivt medlem betaler man 20 % af det aktive kontingent.

Vær opmærksom på, at du ved genindmeldelse indenfor 12 måneder skal efterbetale kontingent for den mellemliggende periode (se § 5 i klubbens vedtægter). Bestyrelsen kan dog dispensere for denne regel, og hvis din udmeldelse skyldes udlandsophold eller lignende, kan du skrive til instruktion@danskestudentersroklub.dk og søge om dispensation. Det samme gælder, hvis du har været passivt medlem.

Skulle du ønske at blive passivt medlem eller at melde dig helt ud af DSR, bedes du skrive til kontingent@danskestudentersroklub.dk. Dit medlemskab ophører ikke automatisk, hvis du stopper indbetalingen af kontingent. (Your membership is not automatically terminated, should you stop paying your dues.)

Når du har meldt dig ud som beskrevet ovenfor, skal du også huske at afmelde evt. betalingsserviceaftale. Du er ligeledes selv ansvarlig for at melde dig ud af diverse fora. Klik her for en vejledning i at nedlægge din Groupcare-konto.

Husk også at tømme dit skab, hvis du har et; efter fornyelsesfristen omkring nytår vil skabe med ubetalt leje blive brudt op og deres indhold smidt ud. Har du nøglebrik til klubhuset bedes du returnere denne for at få depositummet tilbage. Skriv til brikogskab@gmail.com for at høre hvordan.

Sidst men ikke mindst skal du gemme beviset på de ro-rettigheder, du har opnået i DSR, så du kan få glæde af dem i en anden klub eller ved genindmeldelse. Efter en vis årrække bliver informationerne slettet fra vores database. I DSR’s datapolitik kan du læse mere om, hvor længe vi gemmer data om dig.

Hvis du har forslag, ris eller ros, så hører vi gerne fra dig på instruktion@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed