Motionsroning

Hvad er motionsroning?

Motionsroning er en rotur i eller uden for dagligt rofarvand, hvor fokus hviler på den gode, sociale oplevelse af fællesskab med roningen som fælles samlingspunkt. Ved motionsroning er både roere og kajakroere velkomne i deres respektive turbåde!

Hvorfor skal jeg tage med på motionsture?

Det skal du, fordi du har lyst til at opleve, at roning også tilbyder et socialt foreningsfællesskab på tværs af alder og alle træningstilbud i vores roklub. Udgangspunktet er at komme på vandet i sommersæsonen sammen med de andre rokammerater – både roere og kajakroere, nye og gamle.

Kom med på motionstur – det er for alle!
Foto: Mette Bacher

Hvem kan deltage?

Motionsroning stiller ikke samme krav til din fysik og din psyke som langtursroning. Derfor kan nye roere – også kaniner, som lige har fået roret – sagtens deltage. Alle frigivne roere i DSR kan altså komme med på motionsture.

Det eneste krav er, at der er mindst én styrmand i hver båd. Derfor er det godt at planlægge, at du som roer bliver styrmand, hvis du ikke allerede er det. Så er du nemlig sikker på at kunne komme med ud at ro hver gang du er i roklubben og har muligheden for at tilbyde dine rokammerater, at de kan tage med ud på en rotur.

Motionsroning er altså en rigtig god idé for nye roere, som gerne vil komme med i det sociale netværk i DSR.

Hvornår ror vi?

I løbet af sæsonen bliver der udbudt ture på hverdage (i sæsonen 2019 mandage og onsdage kl. 17.45), hvor hver roer selv afgør, hvor kort eller langt de vil ro. Vi har også muligheden for at blive stærkere igennem sæsonen til at få mod på at ro ud på lidt længere dagsture.

I weekenderne er ture til Flakfortet en årligt tilbagevendende begivenhed, og der er også ture på Sjællands søer i støbeskeen samt dagsture gennem slusen, badetur til Amager Strandpark og oplevelsestur til Rungsted med brunch og museumstur indlagt.

Hvordan kommer jeg med på motionsture?

Første skridt er at melde sig ind i gruppen DSR MOTIONSRONING TUR på Groupcare, hvor du kan tilmelde dig de ugentlige motionsture. Der gives prioritet til de tilmeldte, men opstår der pludselig perfekt ro-vejr, så hold dig ikke tilbage, men duk alligevel op, også selvom du ikke er tilmeldt.

I DSR har vi desuden motionsroere af alle slags, som frivilligt tilbyder at arrangere motionsroture for alle os medlemmer. Det kan du også gøre! Har du lyst til at prøve at arrangere en motionstur, så kontakt motionsrochefen, som gerne er behjælpelig med at realisere motionsture, hvis du ikke har prøvet det før men har en god idé til en rotur.

Hold dig opdateret

Hold også øje med gruppen DSR MOTIONSRONING TUR på Groupcare for invitationer til motionsture, på Facebook i gruppen DSR – MOTIONSRONING samt nyhedsmailen for datoer og tilmelding til vore traditionsture, eller skriv til Motionsrochefen, hvis du har spørgsmål.

Comments are closed.