Vintervedligehold

– en naturlig opgave for enhver roer

Har du roet mere end 100 km i en sæson, så skal du deltage i vintervedligehold. Du er selvfølgelig også mere end velkommen, selvom du ikke har roet 100 km!

Vintervedligehold er vores egen måde at sikre, at bådene bliver gjort klar til næste rosæson. Det er en oplagt mulighed for, at du kan lære at vedligeholde og reparere en båd samt møde nye venner og planlægge sæsonens næste ture.

Hvordan fungerer Vintervedligehold?

Umiddelbart inden sommersæsonen slutter, sørger materieludvalget for at indkalde alle de roere, der i løbet af sæsonen har roet 100km eller mere, til vintervedligehold af vores bådpark.

Den enkelte roer skal lægge et vist antal vedligeholdelsestimer afhængig af, hvor mange kilometer han/hun har roet (fra 1. januar indeværende år):

Km roet:Vedligeholdelsestimer:
0-990 (men man er altid velkommen alligevel!
100-19910
200-39915
400-59920
600-25

Hvordan sættes bådholdene?

Materieludvalget udsender i god tid inden vedligeholdets opstart en liste, hvor man kan komme med ønsker til, hvilken båd man gerne vil at arbejde på til vinterens vedligehold.

Hver enkelt båd, der skal vedligeholdes i løbet af vinteren, får efter en foreløbig gennemgang tildelt et vist antal timer, og roerne fordeles på de forskellige bådhold, så det forventede timeantal stemmer nogenlunde overens med roernes samlede vedligeholdelsestimer.

Hver båd har – så vidt det er muligt – en bådformand under vedligeholdet. Bådformanden sørger for – ofte i fællesskab med resten af holdet – at få planlagt hvilke dage, man mødes og arbejder på båden, holde et nogenlunde overblik over arbejdet, der skal udføres, og til slut indberetter han/hun, hvor mange timer, de enkelte roere har lagt på båden. Man behøver altså hverken være håndværker eller garvet ”vedligeholder” for at påtage sig rollen som bådformand; man skal bare have en god portion gå-på-mod. Alt det praktiske kan man nemlig få hjælp til af de dygtige bådhalsvagter, der findes i bådhallen på udvalgte dage eller efter aftale.

Hvis du har lyst til at være bådformand, kan du sende en mail til materiel@danskestudentersroklub.dk. Bådformænd modtages altid med kyshånd!

Hvad skal du lave?

For de fleste af vores både kan vedligeholdet koges ned til: Slib & laker. Du vil derfor mest af alt benytte følgende redskaber til det forberedende arbejde:

  • Sandpapir
  • Stemmejern
  • Skraber
  • Malertape
  • Støvsuger til at fjerne støv undervejs

Og til lak-arbejdet:

  • Acetone/sprit & papir til at tørre af inden lakering
  • Lak og pensel
  • Maske

Men vintervedligehold kan også omfatte arbejde med skruer, eproxy-lim, kobbernitter og træ.
Heldigvis er der gode råd og vejlidning at hente fra bådkyndige undervejs, og de mere komplicerede reparationer bliver ordnet af professionelle bådbyggere.

Vigtige datoer for vintervedligehold

Læs her hvornår der er lakdage mm.

Efterår datoer

Forår datoer

Hvornår er vi færdige?

Hvis dit bådhold bliver færdig med jeres båd, før alle har lagt de tildelte timer, så skal de resterende timer lægges på andre både, hvor der stadig er arbejde tilbage.

Hvad hvis jeg ikke deltager?

Hvis du ikke deltager i vintervedligehold eller ikke lægger nok timer, så får du et stykke værktøj i roprotokollen. Dette værktøj betyder, at du ikke har ret til at deltage i klubbens organiserede tilbud, og trænere, langturstyrmænd m.fl. vil ikke tage dig med ud. For hvor er du til at hjælpe, hvis der sker en skade undervejs?

___

Det gode ved vintervedligehold er, at det er lige ud af landevejen – what you see it what you get; og det er i modsætning til hverdagens til tider abstrakte og kaotiske overvejelser – helt nede på jorden.

Materialer

Materialer og værktøj til bådvedligeholdelse findes i medlemsværkstedet. Hvis der mangler noget, så skriv til vaerksted@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed.