Farver og design

Ifølge DSR’s vedtægter § 3 om klubmærker består klubbens stander (den lille vimpel, som føres i stævnen af en inriggerrobåd og som vejer over klubhuset i sommersæson)

“af et på lyseblå bund anbragt rødt skjold
med studenterkorset samt en murkrone.”

Vi har derfor sammensat denne designmanual, som du kan referere til, når du skal bruge klubbens farver. Bemærk, at kronen over klubskjoldet her er afbilledet i en stiliseret udgave, som bedre egner sig til gengivelse i mindre format end den egentlige murkrone.

Comments are closed