Farver og design

Ifølge DSR’s vedtægter § 3 om klubmærker består klubbens stander (den lille vimpel, som føres i stævnen af en inriggerrobåd og som vejer over klubhuset i sommersæson)

“af et på lyseblå bund anbragt rødt skjold
med studenterkorset samt en murkrone.”

 

Vi har derfor sammensat denne designmanual, som du kan referere til, når du skal bruge klubbens logo og farver. Har du spørgsmål til anvendelse af klubbens logo eller har du brug for trykbare filer, da kan du henvende dig til: Christian Grønne.

Comments are closed.