Farver og design

Ifølge DSR’s vedtægter § 3 om klubmærker består klubbens stander (den lille vimpel, som føres i stævnen af en inriggerrobåd og som vejer over klubhuset i sommersæson)

“af et på lyseblå bund anbragt rødt skjold
med studenterkorset samt en murkrone.”

Comments are closed.