Information om Turroning

Hvad er en motionstur?

En motionstur er en rotur i eller uden for dagligt rofarvand, hvor fokus hviler på den gode, sociale oplevelse af fællesskab med roningen som fælles samlingspunkt. Ved motionsroning er både roere og kajakroere velkomne i deres respektive turbåde!

Hvorfor skal jeg tage med på motionsture?

Det skal du, fordi du har lyst til at opleve, at roning også tilbyder et socialt foreningsfællesskab på tværs af alder og alle træningstilbud i vores roklub. Udgangspunktet er at komme på vandet i sommersæsonen sammen med de andre rokammerater – både roere og kajakroere, nye og gamle.

Hvem kan deltage?

Motionsroning stiller ikke samme krav til din fysik og din psyke som langtursroning. Derfor kan nye roere – også kaniner, som lige har fået roret – sagtens deltage.

I løbet af sæsonen bliver der udbudt ture på hverdage (programsat til onsdage kl. 18.00), hvor hver roer selv afgør, hvor kort eller langt de vil ro. Vi har også muligheden for at blive stærkere igennem sæsonen til at få mod på at ro ud på lidt længere dagsture.

Dette giver os mulighed for at opleve roture (programsat til lørdage kl. 10.30), hvor vi efter de fremmødtes ønske kan ro ud til større dele af eller udenfor vort daglige rofarvand (programsat til lørdage kl. 10.30). Her er ture til Flakfortet en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der dog skal være langtursstyrmænd med i hver båd.

Der er også ture på Sjællands søer i støbeskeen i den kommende rosæson samt dagsture gennem slusen, badetur til Amager Strandpark og oplevelsestur til Rungsted med brunch og museumstur indlagt.

Hvordan kommer jeg med på motionsture?

Alle frigivne roere i DSR har mulighed for at komme med på motionsture. Der skal blot være mindst én styrmand i hver båd. Derfor er det godt at planlægge, at du som roer bliver styrmand, hvis du ikke allerede er det. Så er du nemlig sikker på at kunne komme med ud at ro hver gang du er i roklubben og har muligheden for at tilbyde dine rokammerater, at de kan tage med ud på en rotur.

I DSR har vi motionsroere af alle slags, som frivilligt tilbyder at arrangere motionsroture for alle os medlemmer. Har du lyst til at prøve at arrangere en motionstur, så kontakt motionsrochefen, som gerne er behjælpelig med at realisere motionsture, hvis du ikke har prøvet det før men har en god idé til en rotur.

Motionsroning er altås en rigtig god idé for nye roere, som gerne vil komme med i det sociale netværk i DSR.

Yderligere information

Du kan læse meget mere om motionsronings tilbud om hhv. Motionsroningture og træning af Teknik.

Hold også øje med gruppen: Motionsroning på Groupcare for invitationer til motionsture onsdage og lørdage samt nyhedsmailen for datoer og tilmelding til vore traditionsture, eller skriv til Motionsrochefen, hvis du har generelle spørgsmål.

Comments are closed