Roning i DSR – regler for at undgå coronasmitte

Vi har nu rammerne på plads for at begynde at ro i inriggere også. Og nej, det er IKKE som det plejer. Vi har forsøgt at skrue et foreløbigt system sammen, som tager følgende hensyn:

 • Undgå, at deciderede smittekæder opstår som følge af roningen i DSR.
 • Begrænse den sociale kontakt til et minimum.
 • Følge myndighedernes påbud og vejledninger så tæt som muligt.
 • At alle får mulighed for at komme ud og ro, og at de kan dyrke roning så tæt på den måde, de foretrækker, som muligt.

Så nu kommer en hel række praktiske oplysninger og regler. Læs dem grundigt, og samtidig beder vi jer indtrængende om at respektere dem både i ånd og i bogstav. Det er ikke for sjov eller for at lægge begrænsninger på medlemmerne, at vi har indført dem.

Det gælder også, at de er midlertidige. Vi kommer til at se, hvordan det går, og så kan det være, at vi ændrer lidt undervejs, ligesom der sikkert vil komme nye retningslinjer fra myndighederne. Men indtil andet er meldt ud, gælder følgende:

For alle medlemmer gælder:

 • Vi er nødt til at begrænse, hvor mange vi er på bådpladsen ad gangen. Der kan derfor kun gå tre inriggere ud ad gangen, ligesom coastalbådene og kajakkerne får nogle faste tider, så vi sikrer, at vi får spredt trafikken ud. Man skal derfor altid have booket en båd/et tidsslot inden man går på vandet. (se mere længere nede)
 • Kom til tiden OG IKKE FØR. Det er vigtigt vi ikke overlapper. Sørg for at være færdig, også med vask af båden, så i kan forlade klubben før jeres rotid er udløbet. Det gælder også, selv om I køber take-away i køkkenet. Lad være med at samles i grupper og snakke hverken før eller efter roningen.
 • For alle både med mere end 1 roer gælder, at vi ror i faste bådhold/-grupper. (se mere længere nede) Du kan altså ikke aftale tur og booke en båd med en roer, som du ikke er på bådhold med. Roningen i båden er ubetinget det sted med størst risiko for smitte, og dette sker for at undgå, at vi danner lange smittekæder i klubben. Man kan til gengæld godt ro flere bådtyper – inrigger, coastal, kajak – bare det foregår sammen med nogen fra ens bådgruppe, i de både, hvor man er to eller flere. Man kan kun være medlem af én bådgruppe.
 • Hold afstanden på minimum 2 meter til andre på bådpladsen og i bådhallen. Hvert bådhold klarer så vidt muligt sig selv.
 • Klubhuset er fortsat lukket, og der er ikke adgang til hverken omklædning eller bad. Man møder omklædt og tager hjem og bader.
 • Sprit hænderne af som det første, når du kommer, og igen, når du kommer ind fra roningen.
 • Omklædningsrummene er åbne, så man kan lægge værdigenstande mv i sit skab under roningen, men man må ikke opholde sig eller klæde om i omklædningsrummene. Der er adgang til toiletterne i forbindelse med bådhallen. Sprit hænder af før og efter I bruger toiletterne.
 • Træningsrummet er fortsat lukket.
 • Begræns skift i bådene, og tag gerne en flaske sprit med ud, så I kan spritte årer af, når I skifter.
 • Efter hver roning afvaskes båd, årer, redningsveste og håndtag på bådvogne grundigt med vand med opvaskemiddel (det står i bådhallen).
 • Afsprit også keyboardet efter ud- og indskrivning og rengør håndtagene på børster, vandslange og andet, som I gør bådene rene med.
 • Vask rotøjet mellem hver træning. Vi kommer til at sidde og ånde hinanden i nakken, og virus kan overleve temmelig længe i tøj.
 • Det gælder fortsat, at ALLE MED DE MINDSTE SYMPTOMER PÅ SNUE, HOSTE ELLER LIGNENDE SKAL HOLDE SIG LANGT VÆK FRA KLUBBEN, indtil de er helt raske igen.

For alle, som vil ro robåd, gælder:

 • Der er adgang til at ro inrigger 2’er og coastal 1’er og 2’er, for alle som har de relevante rettigheder.
 • Der er ikke adgang til at ro inrigger 4’er, heller ikke selv om nogle af bådgrupperne kommer til at have fem eller seks medlemmer.
 • Bådholdene/-grupperne bliver sat af trænerne og/eller rocheferne. Det betyder, at ALLE, som vil ud og ro, skal melde sig som deltager på enten POP, INKA, motionsroning, coastal eller for kaniner uden roret, instruktion. Det gælder også, selv om man normalt ikke har været en del af en af de organiserede aktiviteter eller ikke forestiller sig, at man skal ro i aftentimerne, hvor holdene ellers træner. Vi sætter så blot et bådhold af roere, som gerne vil det samme.
 • Vi lader træningsholdene sætte bådgrupperne for dels at sikre, at man kommer på hold sammen med nogen, som gerne vil ro nogenlunde på samme måde som én selv, og dels for at sikre, at medlemmer uden styrmandsret også får plads på et hold.
 • Vi laver holdene så små som muligt. Det vil sige, at for roere, som er meget træningsstabile, så bliver holdet kun tre personer (to i coatal, hvis man ikke vil ro andet), og man kan så ikke komme ud, hvis en af jer må melde afbud. Roere, som ikke kan eller vil være så bundet, sætter vi på lidt større hold på fire, fem eller seks personer. Det bliver så de enkelte holds opgave at aftale hvem af dem, som møder op til en given roaftale.
 • Foreløbig er der på grund af det afbrudte vedligehold et begrænset antal inriggere til rådighed (lige nu Kvaser, Frigg, Ull, Elektra, Fenris og Kristian). Hav forståelse for, at du måske kommer til at ro i nogle andre både end dem, du plejer. Efterhånden som vi får flere både klar, vil det også blive muligt at booke både til længere ture, ro fra forposten etc, men lige nu er det ikke muligt.
 • Roning i outriggere på Bagsværd aftales individuelt med kaproningschefen: kaproning@danskestudentersroklub.dk

Sådan gør du:

Du sender en mail til den relevante rochef (se adresser herunder), med følgende oplysninger: –

 • Navn og gerne medlemsnummer.
 • Hvilke rettigheder, du har – styrmandsrettighed, roret, svava/scullerret.
 • Hvor ofte du gerne vil ro.
 • Hvilken/hvilke bådtyper du vil ro.
 • Hvilket tidspunkt på dagen du kan og gerne vil ro, så vi kan sætte morgenroningshold, hold, som har mulighed for at ro om dagen etc. Vi vil gerne henstille til, at alle, som kan ro i dagtimerne, melder sig til det, da der er meget bedre plads.
 • Om du regner med at kunne møde op til alle normale træninger (se herunder) eller får brug for eller har lyst til at springe over en gang i mellem. Om du har let ved at lave aftaler på andre tidspunkter etc.
 • Især for motionsroere – hvor lange ture du gerne vil have mulighed for at ro, når vi en gang får både nok klar til, at det bliver muligt
 • Hvis der er bestemte personer, du gerne vil på hold med, så er du/I velkomne til at melde ind, men hensyn til, at alle får bådhold, og at alle, som kan ro i dagtimerne, kommer på et hold, som kan det, kommer til at gå forud.

Husk at de her hold ikke er sat for resten af din rokarriere. Er der bådgrupper, som viser sig slet ikke at fungere, eller dine vilkår ændrer sig, så kigger vi på at lave nogle ændringer.

Du skal skrive til en af følgende mailadresser:

Gør det gerne så snart du kan. Vi begynder at lave bådhold med det samme, så vi kan komme på vandet så hurtigt som muligt.

Organisering af træningen

Aftentiderne på hverdage er kl. 16.30-20.30 for inriggere og 16.00-20.00 for coastal og er fordelt som følger:

 • Mandag – PoP
 • Tirsdag – Coastal/Inka
 • Onsdag – PoP
 • Torsdag – Motion
 • Fredag – Inka
 • Lørdag – Motion (10.00-13.00)/Coastal (8.00-12.00)

Det bliver trænerne/motionsrochefen på de relevante hold, som deler bådslots ud.
I de ovenstående tidsrum er al roning reserveret til træningsholdene. I de øvrige tidsrum – om morgenen, om dagen og i resten af weekenden – vil I selv kunne gå ind og booke en båd/tid for inriggere. I booker både her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wNxduyhXk1M2FmiBB_-JTL3d8LMSWkQwUoN-JYBkxgo/edit?usp=sharing

Når det gælder coastalbådene på aftener, hvor der ikke er organiseret træning på coastalholdet, skal man skrive til sportsroningschefen og booke tider på sport@danskestudentersroklub.dk Man kan se hvornår der er ledigt her: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aQwbEdJ03FklX3d-gjBGetksNPF5sDz41nc8VvFcHiM/edit#gid=0
For begge bådtyper gælder, at man kan ikke have mere end to aktive bookninger ad gangen.

For alle, som vil ro kajak, gælder fortsat:

Instruktion

Instruktionsudvalget er i gang med at forberede instruktionen, og vi melder ud så snart vi er klar. Instruktionen i robåd vil ligesom den øvrige roning i klubben komme til at foregå i faste bådhold i 2020 og i kajakker i meget små hold. Det betyder, at udvalget inden for kort tid vil tage kontakt til instruktørerne for at høre om deres muligheder for at kunne instruere kaniner og pingviner inden for de nye rammer. Dernæst vil udvalget kontakte kaninerne og informere dem om, hvordan de kommer i gang med instruktionen.
Endelig så er der vedligeholdet, og roere, som har røde svensknøgler, fordi de ikke har fået lagt deres timer.
Det har vi valgt foreløbig ikke at indføre nogen sanktioner over for – men kun foreløbigt. Der kommer altså en ny deadline for at få lagt sine timer, når vi har fået organiseret, hvordan vi får lavet vedligeholdet færdigt. Som I kan se på bådlisten er det yderst tiltrængt, så vi melder ud om, hvordan det kommer til at foregå forsvarligt, inden ret længe.

Det var en lang mail med en skrækkelig masse informationer. Skriv gerne og spørg.
På bestyrelsens vegne

Comments are closed