Coronavirus

ALLE BEDES LÆSE DENNE MEDDELELSE HELT TIL ENDE !!!
Opdateret: 11/03/20 kl. 23.06

Kære medlemmer

Set i betragtning af regeringens seneste udspil, så ser jeg som formand og med bestyrelsens opbakning kun én løsning; Klubhuset på Strandvænget 55 lukker helt ned fra midnat her mellem onsdag d. 11. marts og torsdag d. 12. marts.

Al form for træning og samling i klubben er ikke tilladt, foreløbigt marts måned ud. Dette gælder både vedligeholdelse, gymnastik, Yoga, PoP, Inka, Coastal, indendørs som udendørs fra Strandvænget.

Skal man i klubben for at hente træningstøj, så man kan løbetræne hjemme fra eller andet udstyr, så er man velkommen til at hente dette, for så at forlade klubben hurtigst muligt igen.
Der vil udelukkende være adgang til klubben via sidedøren.

Standerhejsning søndag d. 29. marts er aflyst og der vil blive udarbejdet en anden løsning, som vil blive meldt ud.

Det er ikke med vores gode vilje at vi skal lave disse initiativer, vi ser dog ingen vej uden om og det er for vores alles sikkerhed, at vi sørger for at forhindre smitten af coronavirus.

Har man spørgsmål, er i velkommen til at skrive direkte til mig.

På vegne af bestyrelsen

Kasper Haagensen

Formand

OBS Skulle du have brugt DSR faciliteter og fået konstateret Corona smitte, skal vi bede dig sende en mail til formand@danskestudentersroklub.dk. På den måde, kan vi orientere dine rokammerater og de kan selv opsøge læge. Alle mails som jeg modtager, vil forblive anonyme, ved mindre du selv ønsker at fortælle andre i DSR om dette.

Comments are closed