Coronavirus og Påske nyhedsbrev

Kære medlemmer

Først vil jeg gerne takke hver og en af jer for at tage bestyrelsens bøn til jer. Ved udgangen af første kvartal var der uhyre få som valgte at melde sig ud. Det er et KÆMPE STÆRKT signal fra jer som medlemmer, at I vælger at blive, selvom klubben er lukket, og I for tiden derfor ikke får valuta for jeres kontingent. Af hjertet tak!

Det er en hård tid vi lever i, der er dog ingen som går rundt og fryser. Det får det kun til at gøre endnu mere ondt, at vi kan se på det blå vand, mærke varmen fra solen, høre bølgen blå – og har forbud mod at tage ud at ro!!

Det er nu en god måned siden, at myndighederne bad os om at lukke klubhuset ned. Dette valgte vi selvfølgelig at følge med det samme, og fra en dag til den anden var der mennesketomt på Strandvænget. Som bestyrelse er vi ikke i tvivl om, at vi skal følge myndighedernes rådgivning nøje og uden slinger i valsen.

Der er dog lys i den anden ende af den mørke tunnel. DFfR arbejder sammen med DIF om, at se på mulighederne for en snarlig lille åbning klubberne. Glæd jer dog ikke for tidligt, for regeringens melding er stadig meget klar: ”Hold alle foreninger lukket frem til 10. maj”. Så selvom der måtte komme en opblødning fra DFfR eller DIF, er det ikke ensbetydende med at vi i DSR’s bestyrelse vil følge denne opblødning. Enhver form for åbning af foreninger vil øge smitterisikoen og det er jo netop denne, som regering og sundhedsmyndighederne ønsker at holde nede.

I bestyrelsen er vi gået i gang med at lave en plan for, hvordan vi igen så småt ville kunne åbne bådehallen, hvis vi finder det forsvarligt. Det bliver nok mere end blot en Plan A, og der kommer nok både en Plan B og en Plan C, og så må vi se på, hvilken vi ender med at skulle arbejde med.

Vi vil dog gerne åbne stille op for, at man med få personer ad gangen kan aflægge de vedligeholdelsestimer, som man mangler at lægge hen over vinteren. Bådene er kommet langt og uden at de bliver færdige, så kommer der slet ingen roning. Så her er vi også ved at lave en plan for, hvordan dette arbejde kan gøres færdigt.

GÆKKEBREVET

Gæk gæk gæk
Et forår der blev væk.
Vort klubhus står så øde
Vi over zoom må mødes.
Vi sad dog helst på vandet.
Vi ville ikke andet.

Vi savner glade baller
og roerne, som kalder
og fester med hinanden.
Nu tør’ vi sved fra panden
og venter på Corona
er overstået koma.

En lille konkurrence
er ok med distance.
Hvem gætter flot hvem her dig skrev
og trist forfatted længselskvad.
Mit navn det står med årer.
med DSRske tårer.

Jeg sendte før påske et gækkebrev rundt, som alle medlemmer kunne deltage i. Der er kommet rigtigt mange kvalificerede gæt på dels forfatteren, dels hvad der skulle stå på den skraverede linje under.

Forfatteren er Marlene Evensen og på stregerne skulle der stå Danske Studenters Roklub.

Da det er noget svært at finde en egentlig vinder, så vil alle DSR-medlemmer blive kåret som vinderen i årets gækkebrevskonkurrence. Vi havde egentlig bestilt en lille gave til dem af jer som skulle deltage i Hjælperfesten. Nu da Coronavirus lukkede den fest ned, så valgte vi at bestille en stakfuld ekstra, og derfor er der DSR-keyhangers til alle klubbens medlemmer. Når klubben åbner op igen, vil man kunne hente sin DSR-keyhanger i Baren, og ens navn vil blive krydset af på den medlemsliste, som vil være i baren.

 

Når nu vi alligevel holder lukket – renovering af verandaen

Nu hvor klubben er mennesketom, så har vi i bestyrelsen valgt at sætte håndværkere på at udføre en række opgaver i klubben. Jeg fortalte allerede i mit sidste nyhedsbrev, at vi havde bestilt gulvafslibning af foyer og salen. Dette er arbejde som normalt gøres om sommeren, men når myndighederne har lukket vores klub ned, valgte vi at fremskynde denne opgave.

En anden noget større opgave er også sat i gang. I bestyrelsen har vi valgt at bruge 400.000 kr. til istandsættelse af verandaen. Dette kommer til at betyde, at det blå linoleumsgulv har haft sine sidste dage i DSR. For lige efter påske vil dette blive fjernet og der vil blive lagt sildebensparket af eg, ligesom der er i salen. Væggene vil også blive malet, radiatorerne vil få en kærlig gennemgang og der vil komme nye gardiner ind til salen.

De penge, som er afsat til denne opgave, kommer fra den gave som Rees Legat gav DSR forrige år. Rees Legats ønske var, at det gik til de formål som legatet normalt ville støtte DSR med. Rees Legat har igennem alle årene støttet DSR med økonomi til at udøve kaproning på højeste niveau samt hjulpet os økonomisk med at holde vores klubhus i god stand.

Så glæd jer til at komme tilbage til klubhuset – både bestyrelsen og klubhuset glæder sig til at tage imod jer alle igen.

På vegne af DSR’s bestyrelse
Kasper Haagensen, formand.

Comments are closed