Generalforsamling 2020

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs)
generalforsamling fredag d. 20. november 2020 kl. 20.00

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Særlige forslag:
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Valg af formand: Kasper Haagensen (genopstiller)
6. Valg af kasserer: Johan Frydendahl (genopstiller)
7. Valg af sekretær: Marie Erika Busch (genopstiller)
8. Valg af materielforvalter: Vakant
9. Valg af kaproningschef: Mark Strange Hartsteen (genopstiller)
10. Valg af instruktionschef: Simone Krog Christensen (genopstiller)
11. Valg af motionsrochef: Lone Haulund Christensen (genopstiller)
12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Ny kandidat skal findes
13. Valg af kajakrochef Jesper Millung (genopstiller)
14. Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen (genopstiller)
15. Valg af husforvalter: Hans Søndergaard (genopstiller)
16. Valg af to revisorer: Mads Gydesen (genopstiller)
17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport: Bestyrelsen forslår sig selv
18. Evt.

Regnskabet for 2019/2020 er slået op på opslagstavlen i Slyngelstuen.

Vi forventer at kunne gennemføre generalforsamlingen i klubben, med 75 siddende i salen og 40 siddende på verandaen. Det bliver dog uden middag først, da vi ikke ser dette muligt for nuværende.

Der vil blive sat højttaler/AV udstyr op, så alle kan følge med i både salen og på verandaen.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.

Du kan afgive fuldmagt ved denne blanket.

Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dk for indkommende forslag og opstillede kandidater.

Denne side er sidste opdateret: 19-11-2020

Referat af generalforsamling 2020 kan du finde her

 

Comments are closed