Generalforsamling 2020

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs)
generalforsamling fredag d. 20. november 2020 kl. 20.00

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Særlige forslag
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af sekretær
8. Valg af materielforvalter
9. Valg af kaproningschef
10. Valg af instruktionschef
11. Valg af motionsrochef
12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter
13. Valg af kajakrochef
14. Valg af langtursrochef
15. Valg af husforvalter
16. Valg af to revisorer
17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport
18. Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.

Denne side er sidste opdateret: 05-08-2020

Comments are closed