Generalforsamling 2022

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs)
generalforsamling fredag d. 18. november 2022 kl. 20.00

 1. Aflæggelse af beretning
 2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 3. Særlige forslag:
 4. Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent for det følgende år.
 5. Valg af formand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af sekretær
 8. Valg af materielforvalter
 9. Valg af kaproningschef
 10. Valg af instruktionschef
 11. Valg af motionsrochef
 12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter
 13. Valg af kajakrochef
 14. Valg af langtursrochef
 15. Valg af husforvalter
 16. Valg af to revisorer
 17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport
 18. Evt.
  Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles
  skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før
  generalforsamlingen.
  Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes
  i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning,
  når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.
  Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dk for indkommende forslag og opstillede
  kandidater.

Følgende dokumenter er vedlagt til dette års generalforsamling:

Indkaldelse til medlemsmøder om DSR’s vedtægter august 2022

Revision af vedtægter for DSR August 2022

Bilag 1 – Skema med markering af ændringer august 2022 (3 kolonner)

Bilag 2 – Bemærkninger til forslag om revision af DSRs vedtægter 2022

Bilag 3 – Varsling og indkaldelse – tidslinje – august 2022

Bilag 4 – Nye vedtægter (samlet)

Comments are closed.