Generalforsamling 2022

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs)
generalforsamling fredag d. 18. november 2022 kl. 20.00

Valg af dirigent: Karen Leth Jensen og Thomas Bach – Næstformand DIF (under behandlingen af punkt 3.)
Valg af referent: Peder Juhl Madsen

1. Aflæggelse af beretning

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

3. Særlige forslag: behandling af forslag om revidering af klubbens vedtægter (forslaget kan læses længere nede).
(Under behandlingen af dette punkt, foreslår bestyrelsen Thomas Bach – Næstformand DIF som dirigent.)

4. Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent for det følgende år.

5. Valg af formand (Kasper Haagensen – genopstiller)

6. Valg af kasserer (Johan Frydendahl – genopstiller)

7. Valg af sekretær (Marie Erika Busch – genopstiller)

8. Valg af materielforvalter

9. Valg af kaproningschef (Mads Fischer – opstiller)

10. Valg af instruktionschef (Simone Krog Christensen – genopstiller)

11. Valg af motionsrochef (Lone Haulund Christensen – genopstiller)

12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter (Emma Rue Moos – genopstiller)

13. Valg af kajakrochef (Jesper Millung – genopstiller)

14. Valg af langtursrochef (Niels Bak Henriksen – genopstiller)

15. Valg af husforvalter (Hans Søndergaard – genopstiller)

16. Valg af to revisorer (Mads Gydesen og Kristian Pryds – genopstiller)

17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport (Bestyrelsen foreslår sig selv)

18. Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.

Regnskabet vil blive hængt op i slyngestuen 8 dage før generalforsamlingen.

Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dk for indkommende forslag og opstillede kandidater.
Der vil være middag før generalforsamling kl. 18.00, billetter kan købes via https://dsr.safeticket.dk/

Følgende dokumenter er vedlagt til dette års generalforsamling:

1 De fem forslag med lidt flere ord og begrundelser
2 Forslag nr. 1 – Nye vedtægter (Alt det “forhåbentligt” ukontroversielle)
3 Skema med Gældende vedtægter, Forslag nr. 1 og Forslag 2-5
B Samlet med både det reviderede forslag og de 5 sær forslag som bringes til afstemning.

OBS: Hvis du ønsker at have forslagene på papir til generalforsamlingen, skal du selv medbringe print hjemmefra. Vi printer ikke forslagene af hensyn til miljøet. Vi kan naturligvis i forbindelse med alle spørgsmål eller kommentar vise teksten op på væggen til gennemgang.

Ønsker du at afgive fuldmagt, så få dette dokument udfyldt https://danskestudentersroklub.dk/wp-content/uploads/2022/10/Stemmefuldmagt-DSR-2022.pdf

Comments are closed.