Generalforsamling 2021

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs)
generalforsamling fredag d. 19. november 2021 kl. 20.00

 1. Aflæggelse af beretning
 2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 3. Særlige forslag:
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
 5. Valg af formand (Kasper Haagensen – Genopstiller)
 6. Valg af kasserer (Johan Frydendahl – Genopstiller)
 7. Valg af sekretær (Marie Erika Busch – Genopstiller)
 8. Valg af materielforvalter – Vacant
 9. Valg af kaproningschef (Mark Strange Hartsteen – Genopstiller)
 10. Valg af instruktionschef (Simone Krog – genopstiller)
 11. Valg af motionsrochef (Loge Haulund Christensen – Genopstiller)
 12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter (Emma Rue Moos Opstiller)
 13. Valg af kajakrochef (Jesper Millung – genopstiller)
 14. Valg af langtursrochef (Niels Bak Henriksen – Genopstiller)
 15. Valg af husforvalter (Hans Søndergaard – Genopstiller)
 16. Valg af to revisorer (Mads Gydesen og Kristian Pryds – Genopstiller)
 17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport
 18. Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Disse skal være skal være bestyrelsen i hænde senest 20. oktober 2021 kl. 23.59. Skriv på mail: formand@danskestudentersroklub.dk.

Fra vores vedtægter:

§ 8, stk. 2, 2. pkt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt senest 30 dage før generalforsamlingen og skal som beskrevet i stk 2. bringes til medlemmernes kundskab senest 3 dage før generalforsamlingen.

§ 9, stk. 2
Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning,
når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.

Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dkfor indkommende forslag og opstillede kandidater.

Comments are closed