Generalforsamling 2019

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs)
generalforsamling fredag d. 22. november 2019 kl. 20.00

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Særlige forslag:

– Jørgen Elgaard Larsen – Budget skal godkendes på Generalforsamlingen
– Jørgen Elgaard Larsen – Metode for offentliggørelse af regnskab
Læs nærmere her: DSR_vedtaegtsforslag2019

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Valg af formand: Kasper Haagensen – Genopstiller
6. Valg af kasserer: Johan Frydendahl – Genopstiller
7. Valg af sekretær: Marie Erika Busch – Genopstiller
8. Valg af materielforvalter:
9. Valg af kaproningschef: Mark Strange Hartsteen – Opstiller
10. Valg af instruktionschef: Simone Krog Christensen – Opstiller
11. Valg af motionsrochef: Lone Haulund Christensen – Opstiller
12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Samantha Robbins – Opstiller
13. Valg af kajakrochef: Jesper Millung – Genopstiller og Johan Topp – Opstiller (Kampvalg)
14. Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen – Genopstiller
15. Valg af husforvalter: Hans Søndergaard – Genopstiller
16. Valg af to revisorer: Jørgen Blom og Mads Gydesen – Genopstiller
17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport: Bestyrelsen forslår sig selv
18. Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.

Giv fuldmagt – læs mere her

Det vil sige: Onsdag d. 23. oktober 2019.

Denne side er sidste opdateret: 20-11-2019

Comments are closed