Generalforsamling 2019

Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polyteknisk Roklubs)
generalforsamling fredag d. 22. november 2019 kl. 20.00

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Særlige forslag
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer
7. Valg af sekretær
8. Valg af materielforvalter
9. Valg af kaproningschef
10. Valg af instruktionschef
11. Valg af motionsrochef
12. Valg af sportsrochef for svanemølleaktiviteter
13. Valg af kajakrochef
14. Valg af langtursrochef
15. Valg af husforvalter
16. Valg af to revisorer
17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport: Bestyrelsen forslår sig selv
18. Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftligt
af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.
Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag
af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er
skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.
Det vil sige onsdag d. 23. oktober 2019.

Comments are closed