Ekstraoridinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
tirsdag den 6. december 2022, kl. 19:30
Strandvænget 55, 2200 København Ø

Dagsorden:

 1. Andenbehandling af forslag til vedtægtsændringer som behandlet på DSRs ordinære generalforsamling
  den 18. november 2022.
  Forslag nr. 1 – Forslag til nye vedtægter
  Betinget af vedtagelse af forslag 1
  Forslag nr. 2 a. Forslag til ændring af § 4 – introduktion af associeret medlemskab
  Forslag nr. 2 b. Forslag til ændring af § 4 – introduktion af gæstemedlemsskab
  Forslag nr. 3. Forslag til ændring af § 6 – nye regler for suspension og eksklusion
  Forslag nr. 4. Forslag til ændring af § 10 – regler om generalforsamlingens godkendelse af store
  dispositioner
  Bilag: Samlet dokument med forslag, kan findes på www.danskestudentersroklub.dk

Baggrund:
På generalforsamling I DSR den 18. november 2022 blev der under punkt 3 Særlige forslag behandlet 5
forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingen var imidlertid ikke beslutningsdygtig til
vedtægtsændringer, da ikke 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer deltog eller var
repræsenteret med fuldmagt på generalforsamlingen.
Forslag 1-4 havde imidlertid opbakning af mere end 2/3 af de fremmødte og repræsenterede medlemmer.
Forslagene kan derfor vedtages med 3/4’s flertal på en ekstraordinær generalforsamling i DSR. Denne
ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter den 18. november og indkaldes med
mindst 3 dages varsel. Forslag 2 blev efter ønske på generalforsamlingen opdelt og hedder derfor nu 2a, 2b.
Vær opmærksom på, at der ikke kan stilles ændringsforslag til forslagene ved andenbehandlingen.
Forslagene skal vedtages eller forkastes i den form de blev stemt igennem den 18. november 2022

DSRs nuværende regler om vedtægtsændringer findes i de gældende vedtægters § 11.
https://danskestudentersroklub.dk/om-dsr/love-og-reglementer/dsr-vedtaegter/

Hvis du er forhindret i at deltage, kan du afgive fuldmagt til en stemmeberettiget rokammerat, der deltager. Brug gerne dette dokument: https://danskestudentersroklub.dk/wp-
content/uploads/2022/10/Stemmefuldmagt-DSR-2022.pdf

Bilag om vedtægter: https://danskestudentersroklub.dk/wp-content/uploads/2022/12/011222-Forslag-1-til-4-til-behandling-på-ekstraordinaer-GF-6-december-2022.pdf

Comments are closed.