Kampen om Nordhavn

Dette foregår lige uden for vores dør

Af Gunvor Bjerre

For næsen af vores øjne ligger det, der kaldes Nordhavnstippen. Det er dér, vi kan se Paustians og Bruun Rasmussens bygninger fra terrassen i klubben.

Før i tiden kunne vi ro fra klubben, under broen, ud gennem udsejlingen (Kalkbrænderiløbet) og lige efter Skudehavnen dreje til højre og til højre igen. Så var man godt på vej mod Trekroner, Langelinie og Københavns havn.

Sådan er det ikke mere.

For København har brug for at ekspandere – og samme kommune har brug for at komme af med overskydende jord fra diverse store byggeprojekter, bl.a. Metro-cityringen og Nordhavnsvejen.

Vindere og tabere

Det har betydet, at et helt stort område på 100 ha eller – ca. 1 million kvadratmeter – også kaldet Nordhavnsstubben, er vokset op af overskydende jord. Det har bl.a. givet plads til en 1100 m lang krydstogtskaj, til en kommende ny containerterminal samt til store ubebyggede områder, hvor fugle og andet vildt har fundet fristeder – indtil man engang skal bygge på dem. En win-win situation for kommunen – og en lose-lose situation for roklubberne i Svanemøllehavnen.

For nu skal man ro en kæmpe omvej på adskillige kilometer for at komme ind til f.eks. Langelinie, ud forbi hele opfyldningen, stensætningen og krydstogtskajen, hvis man er træt af altid at ro op nordpå langs strandsvejskysten og gerne vil lidt sydpå og evt. udforske Københavns havn.

By & Havn versus Nordhavns Naturvenner

At få et helt nyt areal i en storby, der svarer til en udvidelse på ca. 1%, er jo unikt – og derfor er der kamp til stregen om arealet. Arealet ejes af Udviklingsselskabet By & Havn, der har til opgave at udvikle store områder i København, f.eks. Ørestad og Nordhavn.

By og havn ejes af Københavns kommune (95%) og staten (5%). Og By & Havn har en kæmpegæld, der skal afvikles, nemlig de mange milliarder, der er brugt til opførelsen af den nye Metro Cityringen. Derfor er deres interesse at få bebygget så meget som muligt – og derved få nedbragt gælden. Men i By & Havns planer indgår dog et område på ca. 20 ha, der skal bruges til organiserede fritidsaktiviteter, f.eks. fodboldbaner o. lign.

Dette projekt støttes af DGI, DBU og forskellige lokale idrætsforeninger. De forudser, at når der kommer til at bo ca 40.000 nye beboere i området, så vil der være massivt behov for fodboldbaner, tennisbaner, mountainbikeruter og andre idrætsfaciliteter, så beboerne kan dyrke sunde interesser i deres nærområde.

Over for dem står flere borgergrupper, der også ser et kæmpe potentiale i de 100 ha ny-indvundne jord.

Nordhavns Naturvenner er en samling af 10 interessegrupper (bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, Østerbro lokalråd m.m.), der har slået sig sammen for at bevare de 100 ha, Nordhavnsstubben, som et ”vildt” naturområde, et rekreativt åndehul for byens borgere. De har fået udarbejdet et arkitekttegnet projekt med søer, badeområder, skov, strandenge m.m. Et alternativ til Fælleden, kan man godt sige.

Nye kanaler

Ro- og sejlklubberne har overhovedet ikke været spurgt eller på anden måde inddraget i forbindelse med disse større – eller mindre – naturparker. Det kunne jo godt være, vi havde nogle gode idéer, som vi – og andre kunne få glæde af.

Til gengæld har vi løbende været involveret i langtidsplanlægningen for København. Og her er der godt nyt for os, der kommer frem på vandet ved håndkraft. Vor mand i disse planer er vores langtursrochef, Niels Bak Henriksen – og han kan fortælle, at man har planlagt ikke mindre end 3 små kanaler, der skal være en slags smutvej, hvis man vil ro sydpå til havnen, Trekroner eller Langelinie. To af dem skal starte lige der, hvor vi kommer ud af lystbådehavnen under broen, ud i Kalkbrænderiløbet. Lige overfor, dér, hvor der i dag er en containerhavn.

Det betyder, at vi ikke skal ro heeeele den lange vej uden om Nordhavnsstubben (opfyldningen), men kan skære genvej. Det bliver jo dejligt – selv om det hverken sker i dag eller i morgen – eller i 2021. Det kan først gennemføres, når containerhavnen bliver flyttet op på østsiden af ”stubben”, der hvor krydstogtkajen også er. Men det kommer!

Optimistiske Naturvenner

For øjeblikket er man som sagt ved at lægge langtidsplaner i Københavns borgerrepræsentation, og umiddelbart ser det ikke ud, som om Nordhavns Naturvenner får deres projekt igennem. Knud Erik Hansen fra Naturvennerne oplyser, at selv om langtidsplanerne lægges nu, så har kommunen ikke lagt sig helt fast på, hvad arealet skal bruges til. Men de 100 ha ”vild” natur får man ikke. Og umiddelbart ser det ud, som om By & Havn har størst chance for at få deres projekt igennem. Men Naturvennerne er optimister. Der er stadig ca. 50 ha, som man er uenige om, og en lov fra 2011 siger, at der skal være grønt område på den vestlige del af ”stubben”. Desuden varer det 10-20 år, før området skal bebygges, så ”der kan jo ske meget på den tid”, siger Knud Erik Hansen.

Men man har for nylig besluttet, at Nordhavnsmetroen skal flyttes lidt sydpå i forhold til det planlagte, så der bliver større plads til naturområder.

Det bliver interessant at se, hvad der folder sig ud for vores øjne i det kommende årti. Men uanset, hvad det ender med: vild natur eller bebyggelser og organiserede ”natur”-områder, så får vi vores genvejskanaler … og det er jo ikke så ringe endda.

Oversigt over aktiviteter i den kommende Nordhavn Naturpark

Comments are closed