Nyhedsbrev juni 2020

Vi er så kamp-stolte af jer alle

Hold op et forår vi er gået igennem. Det er nok den mest vanvittige og mærkelige sæsonstart, vi længe har haft i DSR, ja måske siden 1945 og slutningen på Anden Verdenskrig. At vi på denne måde skulle få Corona ind over landet og total nedlukning af klubbens aktiviteter, det stod ikke lige skrevet i vores strategibog for 2020.

Når nu situationen har formet sig, som den har, så må vi sige at vi er pivstolte af den måde, I alle har taget det på og levet med de vilkår, som løbende er meldt ud. Vi er lige så glade for, at I har valgt at blive som medlemmer, og det har været dejligt at møde jeres støtte hele vejen igennem.

 

Et foranderligt forår

Siden vi i marts måned skulle lukke ned, har rigtigt mange af de beslutninger og det handlerum, som vi i bestyrelsen har haft, været baseret på planlægning fra uge til uge og sågar dag til dag. Alle rochefer og jeg selv som formand har nærmest holdt ugentlige møder for at holde os ajour med udviklingen og diskutere, hvordan vi som klub skulle håndtere den. Nærmest hver dag har der været nye udmeldinger fra regeringen, sundhedsmyndighederne og DIF, og dem har vi på bedste vis implementeret i vores dagligdag i DSR.

Da vi stille kunne begynde at åbne op tilbage i april, var vi af den meget klare overbevisning, at vores faste bådhold nok var noget, som var kommet for at blive sæsonen ud. Det var dejligt at se, hvordan I som medlemmer tog imod den meget kontrollerede åbning, som vi fik lov at lave, og I meldte flot ind på hold og bookede båd-slots online. Sportsrochef Samantha Robbins og Motionsrochef Lone Haulund har i den forbindelse lavet et meget stort stykke arbejde for, at så mange som muligt kunne komme ud at ro. Generelt har der været meget få problemer med den måde, hvorpå vi som klub har håndteret det hele. og det er i høj grad jeres fortjeneste som medlemmer.

 

Vedligehold og pladsmangel i bådehallen

Det store arbejde med at koordinere roningen har også medført, at mange ting er blevet nedprioriteret. Dette gælder opgaver som vedligehold, fællesarrangementer og oprydning i klubhuset og bådhal. Niels Bak har i løbet af juni måned gjort en kæmpe indsats for at koordinere vedligehold, så vores både kan blive flyttet fra slyngerne i midtergangene og i stedet komme på vandet. Rigtigt mange medlemmer har hjulpet til, herunder medlemmer som for længst havde lagt deres vedligeholdelsestimer, og som dermed tog en ekstra tørn for klubben.

Vi er nu næsten tilbage til en ”normal” ro-hverdag. Det meget store arbejde under Corona-nedlukningen og -genåbningen har gjort, at vi som bestyrelse og klub også er bagud med vores arbejde i årshjulet. Dette skal nu indhentes, og det første er vedligehold, så vi kan få bådene væk fra gangene og ud på vandet. Der er på samme tid ankommet en god portion nye coastalbåde. Disse skal også placeres i bådehallen – og ja, vi er godt klar over, at de fylder en del i gangene pt.  Vi arbejder hårdt på at løse dette, men vi kan kun bruge vores kræfter ét sted ad gangen, og indtil nu har vi fokuseret mest på, at alle skulle have mulighed for at kunne komme på vandet igen. (Mere om hvad de nye coastalbåde bl.a. skal bruges til opridses herunder.)

 

Instruktion

Instruktionen er kommet op i gear og vi optager igen nye medlemmer. Under nedlukningen har vi haft en venteliste på vores hjemmeside, og den har været velbenyttet. Så der er optaget omkring 50 nye medlemmer i juni, og mange står stadig i kø til at komme i gang med enten ro- eller kajak-instruktion.

Det er dejligt at se jer instruktører klø på og støt bringe ventelisten ned. Det er et arbejde, vi som klub er meget taknemmelig for, da det er fødekæden til at opretholde medlemstallet og en sund økonomi, trods en lille Corona-krise undervejs.

Skulle du være instruktør og ikke helt være kommet i gang med at instruere, så er jeg sikker på, at vores instruktionschef Simone Krogh står klar med kys-hånd (eller kys-albue).

 

Nye både til coastalprojektet

Så kom vores nye coastalbåde endelig! Bådene er indkøbt til at få 150-200 skoleelever ud på Øresund hvert år, hvilket svarer til 5-7 klasser. Jeg ved, at der er en del snak om dette. Dog er der intet nyt i, at vi har skoleklasser ude og prøve at ro – det har vi sådan set hvert år. Forskellen er blot nu, at det er bundet op på et specifikt projekt og bådtype.

Det er Nordea Fonden, som har støttet med en stor sum penge til nye coastalbåde, årer og motorbåd, så vi har materiale, som kan bruges til dette projekt. Det betyder naturligvis, at vi pludselig har endog rigtig mange coastalbåde i bådehallen, og disse er jo altså kommet på et tidspunkt, hvor al fokus har været rettet mod genåbningen. Dette er beklageligt, og vi er godt klar over, at det skaber gener til dagligt.

Coastal som bådtype er dog bredt benyttet i klubben, og således har 76 medlemmer til dato været ude i en coastalbåd, sammenlignet med 269 medlemmer som har været ude i en inrigger. Målt ud fra benyttede sæder, så har der været flere om at dele coastal sæderne (2,38), end vores inrigger sæder (2,13). Nu hvor de nye coastal både er ankommet, vil coastaltallet falde til 1,62, og man kan naturligvis altid tage en diskussion om hvor meget materiale, der skal være per medlem. Der er dog ingen tvivl om, at coastalroningen både i DSR og andre klubber er i vækst, og vi er derfor rigtigt glade for at kunne tilbyde endnu flere medlemmer muligheden for at ro denne bådtype.

Hvad med et coastalprojekt udenfor DSR, er dette en mulighed? Faktisk drøfter vi med et par aktører, om at de kan låne eller få stillet flere af vores coastalbåde til rådighed til et coastalprojekt i forbindelse med de ungdomsolympiske lege i 2022. For netop i 2022 vil eneste konkurrencebåd til de ungdomsolympiske lege være coastal, og der er derfor stor interesse for at få startet et projekt op med henblik på dansk deltagelse. Vi forventer derfor at låne flere både ud til dette projekt, så der kan komme mere plads i bådehallen og flest muligt unge kan få gavn af vores Nordea fondsprojekt.

 

650.000 kr. til udendørs træning

Under Corona-krisen tillod regeringen, at kommunerne kunne øge deres anlægsudgifter, og dette medførte, at Københavns Kommune åbnede ekstraordinært op for at søge klubhuspuljen – en pulje, man kan søge for at udvikle klubhuse og tilbyde endnu bedre faciliteter til foreningens medlemmer.

Vi tænkte, at det måtte vi da søge, for man kunne jo højst få et afslag, og så var det kun nogle timer spildt. Da vi i bestyrelsen ofte modtager klager over pladsmanglen i træningsrummet, var det mest gavnlige projekt, vi kunne komme i tanke om, at øge muligheden for at lave funktionel træning, enten med vægte eller ens egen kropsvægt.

Det mest naturlige ville være at placere sådant udstyr i forlængelse af træningsrummet og omdanne området, så der kunne trænes hele året rundt. Vi har jo kunnet se, hvordan dem som laver cirkeltræning gerne vil træne udendørs, og siden vi åbnede op for at man kunne tage vægte udendørs for at træne, har det været endog meget velbenyttet.

Der kommer derfor sejl over området, og vi overvejer også muligheden for sejl på siderne og måske endda et varmesystem, hvis det bliver alt for koldt om vinteren. Det meste udstyr vil være stationært og baseret på kropsvægt fremfor løft af vægte.

Kommunen har givet 520.000 kr., og vi som klub betaler 130.000 kr. af projektet.

 

DSR-keyhanger

Vi lovede jer alle en keyhanger for at holde ud, og det er blevet tid til afhentning. Så fra på mandag skulle der gerne ligge en liste i baren, hvor I kan blive krydset af og hente en keyhanger. Der er rigeligt, så alle kan få én.

Tag den med rundt på din vej, og flash hvilken fed roklub, du er medlem af 😉

Vikar i køkkenet

Rasmus er taget på ferie, og de næste to uger har vi fået vores vikarer Jonas og Louise ind for at lave mad. I kender dem fra tidligere, og de glæder sig rigtigt meget til at komme og servere mad for jer.

Sidste år valgte vi at holde køkkenet åbent hele sommeren, og det har vi valgt at fortsætte med. Hele sommeren igennem er der derfor varm mad og social hygge på terrassen mandag – torsdag kl. 19.00 – 21.30.

Comments are closed