Corona update – 6. januar 2021

Danmark lukker ned omkring os, og det er tid til, at vi i Danske Studenters Roklub tager vores ansvar på os og begrænse vores aktiviteter, i forhold til omverden. I foråret, da Danmark lukkede ned i marts, var der klar tale fra både Regeringen, DIF og DFfR om, at alt aktivitet skulle lukke ned, både inden- og udendørs. Derfor lukkede vi klubben ned fra den ene dag til den anden. Vi havde intet andet valg.


Med udmeldingerne fra i tirsdags, er der klare meldinger om, at alle bør begrænse deres omgangskreds til det absolutte minimum. Det betyder, at alle kraftigt anbefales kun at omgås personer fra ens husstand og med maks. fem personer uden for den. Denne anbefaling støtter bestyrelsen, og vi tager vores ansvar i bekæmpelsen af Corona. Inden for nogle måneder vil vaccineprogrammet været så effektivt, at store dele af befolkningen vil være vaccineret, og vi kan for alvor åbne op igen i løbet af foråret.

Når det er sagt, ved vi også, at der er flere medlemmer, for hvilke DSR er deres “familie”, deres “hustand”. Vi ved for de af jer, hvor det forholder sig sådan, at I ofte ser rokammerater i DSR langt mere, end I måske ser jeres faktiske familie. Dette skyldes måske, at I er flyttet til København for at
læse, bor alene eller af andre årsager har jeres primære sociale eller “familiære” omgangskreds i DSR.


Det er sidstnævnte hensyn, der vægter, når bestyrelsen vælger fortsat at holde DSR åben. Derfor vil det fortsat være muligt at træne og ro en tur. Det stiller dog krav til den enkelte. Disse muligheder, jf. nedenfor, for fortsat brug af roklubben, kræver at du påtager dig et (med-)ansvar at passe på dig selv og dine rokammerater, for derved at undgå smittespredning. Har du den mindste tvivl, om du kan begrænse din omgangskreds til maks. fem personer udenfor din hustand, alternativt fem uden for din “DSR-hustand”, bør du gå, løbe eller cykle en tur i stedet.

Roning – i bobler
Det stiller krav til dig og de øvrige medlemmer. I skal finde sammen i bobler af maks. fem personer og alene træne eller ro med disse. Det giver de fleste, der fortsat ønsker det, en mulighed for at komme en tur på vandet.


Det stiller dog også krav, når du kommer til i klubben og opholder dig på bådpladsen. Måske er der andre, der vil ud og ro på samme tid, måske kommer andre ind fra tur. Vigtigt er, at du bliver i din boble, og at I holder god afstand til andre bobler. Hold minimum 2 meters afstand – er du i tvivl,
om du nu holder de 2 meters afstand, så træd et skridt længere væk.

I skal fortsat være omhyggelige med rengøring af båd og årer, når I kommer på land efter rotur. Vær her opmærksom på, at I ikke kommer til at “stikke” hovederne sammen, mens I vasker båden.


Det udendørs træningsanlæg
Det nye anlæg står klar til benyttelse. Der er kajak-ergometre, ro-ergometre og vægtræningsudstyr. Der vil ikke være et bookingsystem. I skal derfor hjælpe hinanden med at passe på hinanden. Benyttes træningsanlægget, skal alle (dobbelt-)dørene holdes åbne – altid. Luk dem, hvis du forlader anlægget som den sidste. Afstandskrav om minimum 2 meter skal respekteres både ved ophold i træningsanlæg og øvrig udendørstræning på DSR’s arealer.

Pas på jer selv og sæt samfundet højere, end individet.

På bestyrelsens vegne
Kasper Haagensen, formand

Comments are closed