Kaproere fra anden klub

Retningslinjer for DSR kaproningsafdeling ifm. Klubskifte

I DSR opsøger vi ikke roere fra andre klubber og forsøger ikke rekruttering af roere fra andre klubber.

Dette betyder at nedenstående er gældende når roere henvender sig til DSR for at høre om mulighederne for at blive medlem af DSR.

I tilfælde af henvendelser bedes i sørge for:
Den henvendende roer bedes læse vores manifest for at se om roerne ønsker et træningsmiljø baseret på de værdier beskrevet her i Danske Studenters Roklub Kaproningsafdelingens manifest.

Ønsker roer fortsat at skifte til DSR, bedes roeren at skrive til nuværende klub, med begrundelse for sit skifte. Med formand@danskestudentersroklub.dk, samt kaproning@danskestudentersroklub.dk CC. på denne mail.
Er der behov for det, vil Kaproningschef eller modtagende træner efterfølgende tage yderligere kontakt til den afgivende klub.

Kommer der henvendelser fra roere der har spørgsmål henviser man direkte til kaproningschefen.

Er der i øvrigt tvivlsspørgsmål af nogen art, bedes den opsøgende roer om at kontakte kaproningschefen.

Oplever man DSR repræsentanter der ikke overholder ovenstående, bedes man henvende sig til Kaproningschefen, alternativt formand for DSR.

Comments are closed.