Kajakudvalget

Kajakaktiviteterne i DSR ledes af Kajakudvalget. Udvalget står i spidsen for instruktion af nye pingviner, uddannelse af kajakinstruktører, indkøb og vedligeholdelse af kajakker, løbstilmelding og -koordinering, kajakture og andre sociale arrangementer.

Kajakudvalget består pt. af 9 medlemmer, der repræsenterer alle kajakinteresser, både polo-, motions-, tur- og kaproning. Udvalgsformanden (kajakrochefen) vælges af klubbens ordinære generalforsamling og er medlem af DSRs bestyrelse. Kajakudvalget mødes som hovedregel én gang om måneden.

Kajakudvalget

Aksel Thiele
Birgit Pontoppidan
Jesper Millung
Kiki Borch-Christensen
Lars Fomsgaard
Line Sahl
Marianne Stæhr (formand)
Trine Lund
Emil Christiansen

De fleste af os kommer ofte i klubben, og vi er altid parate til at svare på spørgsmål eller lytte til ideer og kommentarer om kajakker i DSR. Du er også velkommen til at skrive til kajak@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed