Instruktionsudvalget

I instruktionsudvalget koordinerer vi instruktion – både sommer og vinter – af nye kaniner i DSR samt uddannelse af nye instruktører.

Instruktionsudvalget er også ansvarligt for at hverve nye medlemmer samt fastholde eksisterende medlemmer i DSR. Det indebærer bl.a. at vi afholder to til tre infoaftener i løbet af foråret og efteråret, hvor vi fortæller om klubben og det at være medlem af DSR, samt deltager i og arrangerer andre begivenheder.

Vi afholder desuden en årlig instruktøraften, hvor nye og gamle instruktører samles til udveksling af erfaringer mv., og hvor der oftest vil være et par faglige indslag af relevans for instruktion af nye kaniner.

Slutteligt arrangerer vi også den årlige ”Introfest” for nye (og gamle) medlemmer i DSR. Festen plejer at ligge i maj-juni måned.

Formand og kontakt

Instruktionsudvalgets formand Martin Grand Ast kan kontaktes på instruktion@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed