Instruktionsudvalget

I instruktionsudvalget koordinerer vi instruktion – både sommer og vinter – af nye kaniner i DSR samt uddannelse af nye instruktører.

Instruktionsudvalget er også ansvarligt for at hverve nye medlemmer samt fastholde eksisterende medlemmer i DSR. Det indebærer bl.a., at vi afholder
• To til tre infoaftener i løbet af foråret, hvor vi fortæller om klubben og det at være medlem i DSR.
• Et Åbent hus-arrangement, hvor potentielle medlemmer har mulighed for at komme forbi og se klubben, tale med nuværende medlemmer samt komme en tur på vandet med et par instruktører.
Instruktøraften

Vi holder årligt en instruktøraften, hvor nye og gamle instruktører samles til udveksling af erfaringer mv., og hvor der oftest vil være et par faglige indslag af relevans for instruktion af nye kaniner.

Introfest

Vi arrangerer den årlige ”Introfest” for nye (og gamle) medlemmer i DSR. Festen plejer at ligge i april-maj måned.

Udvalgets formand

Lene Boisen

Kontakt udvalget

Instruktionsudvalget kan kontaktes på instruktion@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed