Roning

Hvornår træner de forskellige hold?

I vores ugeprogram kan du se, hvornår de forskellige ro-hold i DSR træner. Vær altid omklædt, aftisset og klar til træning eller til at gå på vandet til det tidspunkt, der står angivet. TRK kalder vi dette, hvilket betyder, at alle møder Til Roning Klar og til tiden.

Inde eller ude?

I ugeprogrammet kan du også se, om holdene træner inden døre i ergometerrummet eller udendørs på havet. Koldt vejr eller blæst betyder ikke inde-træning, så husk varmt træningstøj, hvis du skal træne ude fx sent i oktober.

Standerhejsning/strygning?

Inde- og udesæsonernes begyndelse markerer vi ved standerhejsning og standerstrygning. Når standeren, dvs. DSR-flaget i flagstangen på bådpladsen, bliver hejst i foråret, markerer det, at sommersæsonen er i gang, og at vi nu officielt ror på havet. Standerstrygning markerer ligeledes vintersæsonens begyndelse. Der kan dog forekomme overlap i overgangsperioderne, lige som tidspunktet for standerhejsning og -strygning varierer fra år til år.

Hold øje med sommerens ugeprogram her

Comments are closed