Kajak-instruktion

For at sikre at de frigivne kajakroere har et forsvarligt niveau, skal nogle krav opfyldes i forbindelse med instruktionen.

Forløb af instruktionen

Faste instruktioner med instruktører
Fællesinstruktion på land, hvor kajaktaget vises og øves i kajakergometer, ligesom vi forklarer om materiellet, og om hvordan det behandles. Vi taler også om sikkerhed i forbindelse med kajakroning.
Første instruktion på vandet. Her forlader vi typisk ikke havnen, men bliver i umiddelbar nærhed af klubben og laver forskellige øvelser, herunder den obligatoriske makkerentring.
Instruktion på vandet på faste aftener. Her begynder vi at ro lidt længere. Vi lægger også flere øvelser på for at træne balancen og øge trygheden i kajakken. Roning med andre frigivne kajakroere. (4 gange)
Efter de indledende instruktioner er det tilladt at ro med andre frigivne kajakroere for at opnå den fornødne rutine. Vi kræver, at alle har roet 50 km for at blive frigivet.

Prøve

Den afsluttende prøve består af først en rotur på 9-11 km afhængigt af vejret. Derefter svømmes 600m i åbent vand (Svanemøllestranden).

Styrmandsteori

Da kajakroeren er styrmand på “skivet”, har klubben pligt til at sikre sig, at roeren har et tilstrækkeligt kendskab til søfartsreglerne. Derfor skal man have gennemgået klubbens teoretiske styrmandskursus.

Comments are closed