Kajak-instruktion

For at sikre at de frigivne kajakroere har et forsvarligt niveau, skal visse krav opfyldes i forbindelse med instruktionen. På denne side kan du læse om de grundlæggende krav og rammer for kajakinstruktionen i DSR.

Forløb af instruktionen

Faste instruktioner med instruktører
Fællesinstruktion på land, hvor kajaktaget vises og øves i kajakergometer, ligesom vi forklarer om materiellet, og om hvordan det behandles. Vi taler også om sikkerhed i forbindelse med kajakroning.
Første instruktion på vandet. Her forlader vi typisk ikke havnen, men bliver i umiddelbar nærhed af klubben og laver forskellige øvelser, herunder den obligatoriske makkerentring.
Instruktion på vandet på faste aftener. Her begynder vi at ro lidt længere. Vi lægger også flere øvelser på for at træne balancen og øge trygheden i kajakken. Roning med andre frigivne kajakroere. (4 gange)
Efter de indledende instruktioner er det tilladt at ro med andre frigivne kajakroere for at opnå den fornødne rutine. Vi kræver, at alle har roet 50 km for at blive frigivet.

Prøve

Den afsluttende prøve består af først en rotur på 9-11 km afhængigt af vejret. Derefter svømmes 600m i åbent vand (Svanemøllestranden).

Styrmandsteori

Da kajakroeren er styrmand på “skivet”, har klubben pligt til at sikre sig, at roeren har et tilstrækkeligt kendskab til søvejsreglerne. Derfor skal man have gennemgået klubbens teoretiske styrmandskursus. Hold øje med nyhedsbrevet for dato på det næste teoretiske kursus, og læs mere om hele styrmandsuddannelsen inkl. det teoretiske kursus og klubbens andre rettigheder på siden Uddan dig i DSR.

Andre spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kajakrochefen på kajak@danskestudentersroklub.dk.

Comments are closed