Udvalg uden om bestyrelsen

Her er nogle af de udvalg der arbejder i DSR, men ikke direkte sidder med i bestyrelsen

Orienteringssektionen, formand Ronald Clausen ronald@brclausen.dk
Styrmandslauget, Overstyrmand Jan Pierrel Mikkelsen jpmikkelsen@hotmail.com
Hjelmsøjuntaen, kontaktperson Ole Hansen olehan25(snabel-a)oncable.dk
Strönhult, kontaktperson Michael Remod remodster@gmail.com
Bar/køkkenudvalg, formand Anette Frost Jensen baren@dsr-online.dk
Tøjudvalget: kontaktperson Juliane Elander Rasmussen toejudvalg@dsr-online.dk
Bladsredaktionen, redaktør Dan Nielsen, bladet@dsr-online.dk
DSR Website, kontaktperson Rikke Flindt, webmaster@danskestudentersroklub.dk

Comments are closed