Organisation

top_02
DSR er en stor klub med mange aktiviteter og kan kun fungerer på grund af medlemmernes frivillige arbejdsindsats. Alle tillidsposter i DSR varetages af frivillige, ligesom undervisning af nye medlemmer, materielvedligehold, fester og alt mulig andet bliver udført at frivillige.

Bestyrelsen i DSR

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen der afholdes hvert efterår som regel i november. Der er 11 medlemmer, og bestyrelsen kan supplere sig med tre medlemmer.

Udvalg

DSR har en række mere eller mindre permanente udvalg, der løser forskellige opgaver. Nogle har et større arrangement, såsom Hjelmsølejren, og andre tager sig af klubbens daglige drift, som for eksempel roningen i Svanemøllen, instruktionen eller materielvedligeholdet. De fleste bestyrelsesmedlemmer har et udvalg til at hjælpe med at organisere aktiviteterne i deres ansvarsområde.

Comments are closed