Leje af DSR

Vi bruger selv vores klubhus meget, og har derfor forholdsvis skrappe regler for udlejning.

Aftenselskaber.

Der kan kun udlejes til klubbens egne medlemmer efter tilladelse af bestyrelsen. Medlemmet skal have været aktiv i klubben i udvalg eller som instruktør i mindst et par år. Betaling opkræves. Skriftlig ansøgning sendes til sekretæren (sekretaer@danskestudentersroklub.dk).

Firmaarrangementer.

Mod betaling kan lokalerne udlejes i dagstimerne til firmaarrangementer.
Skriftlig ansøgning sendes til sekretæren (sekretaer@danskestudentersroklub.dk)

Roklubber på besøg.

Klubben kan lånes til mindre grupper fra andre roklubber, medlem af DFfR. Der opkræves en mindre betaling pr. person pr. dag.
Skriftlig henvendelse til langturshefen (langtur@danskestudentersroklub.dk).

Comments are closed