Fra en anden klub

Her kan du læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du kommer fra en anden klub.

Din indmeldelse sker dog stadig her

Har du roret i forvejen?

Har du roret fra en dansk roklub, kommer du nemt i gang med at ro i DSR. Du bliver medlem af klubben ved at melde dig ind her og betale et kvartals kontingent. Dernæst overfører du din roret ved at sende dokumentation på denne rettighed fra din tidligere klub til instruktionsrochefen. Herefter kan du benytte klubbens faciliteter og deltage i klubbens roaktiviteter som ethvert andet medlem.
Hvis du gerne vil have genopfrisket kommandoer og rotag eller blot ønsker introduktion til vores måde at gøre tingene på i DSR, er du velkommen på en af vores instruktionsaftener tirsdage og onsdage. Henvend dig til rovagten den pågældende instruktionsaften. Husk din kvittering for betalt kontingent.

Har du scullerret fra anden klub?

Har du scullerret fra anden klub, skal du gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus for at få den overført. Ligeledes skal du aflægge en entringsøvelse, hvis ikke du har aflagt en sådan i din gamle klub. Kontakt instruktionsrochefen for overførsel af scullerret.

Har du styrmandsret fra anden klub?

Har du styrmandsret fra anden klub, skal du gennemgå klubbens teoretiske styrmandskursus, samt ro en tur i Københavns Havn med en styrmandsinstruktør eller erfaren styrmand, før din styrmandsret kan overføres. Kontakt instruktionsrochefen for overførsel af styrmandsret. Styrmænd, der er vant til farvandet i Københavns Havn vil efter konkret vurdering kunne nøjes med en almindelig rotur i stedet for en tur i havnen.

Har du langtursstyrmandsret fra anden klub?

Hvis du vil have overført din langtursstyrmandret, bedes du kontakte langtursrochefen langtur@dsr-online.dk.

Har du kajakret fra en anden klub?

Hvis du har EPP2 i turkajak eller tilsvarende kan du få overført din kajakret. Kontakt venligst kajakrochefen for overførsel.

Comments are closed